TinBai
Đóng
Quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng 

Phòng Đào Tạo 05/05/2017 10:39:50 SA
Số 10/2017/TT-BLĐTBXH, ngày 13/3/2017

Thông tin văn bản 10/2017/TT-BLĐTBXH

Các tin cùng thể loại
+ Sổ tay phương pháp giảng dạy và Đánh giá
+ Sổ tay phát triển chương trình
+ Nâng cao năng lực quản lý điều hành trường Đại học Nha Trang
+ THÔNG TƯ Ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học - trình độ thạc sĩ, tiến sĩ
+ QUYẾT ĐỊNH Quy định về phát triển tài liệu học tập của Trường Đại học Nha Trang