TinBai
Đóng
QUYẾT ĐỊNH Quy định về phát triển tài liệu học tập của Trường Đại học Nha Trang 

Phòng Đào Tạo 01/11/2017 11:18:54 SA
Số 362/QĐ-ĐHNT, ngày 17/07/2017


Tải toàn file văn bản: 20170717_QD 362 Quy dinh phat trien tai lieu.pdf


Các tin cùng thể loại
+ Sổ tay phương pháp giảng dạy và Đánh giá
+ Sổ tay phát triển chương trình
+ Nâng cao năng lực quản lý điều hành trường Đại học Nha Trang
+ Quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng
+ THÔNG TƯ Ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học - trình độ thạc sĩ, tiến sĩ