TinBai
Đóng
Khoa Cơ khí 

Phòng Đào Tạo 16/05/2013 7:56:10 CH


Đề cương ôn thi tốt nghiệp:

ĐẠI HỌC


1. Chuyên ngành Chế tạo máy

  a. Môn thi cơ sở

  b. Môn thi chuyên ngành

2. Chuyên ngành CNKT Cơ điện tử (cơ sở và chuyên ngành)

3. Chuyên ngành CNKT Nhiệt lạnh

  a. Môn thi cơ sở

  b. Môn thi chuyên ngành

CAO ĐẲNG

1. Chuyên ngành CNKT Nhiệt lạnh (Cơ điện lạnh)
 
  a. Môn cơ sở

  b. Môn chuyên ngành


Các tin cùng thể loại
+ Khoa Khoa học Chính trị
+ Viện KH và CN Khai thác Thủy sản
+ Khoa Điện - Điện tử
+ Khoa Công nghệ Thực phẩm
+ Viện CN Sinh học và Môi trường
+ Khoa Kế toán - Tài chính
+ Khoa Kinh tế
+ Khoa Ngoại ngữ
+ Khoa Xây dựng
+ Khoa Kỹ thuật Giao thông
+ Khoa Nuôi trồng thủy sản