TinBai
Đóng
Khoa Kỹ thuật Giao thông 

Phòng Đào Tạo 16/05/2013 8:02:01 CH


Đề cương ôn thi tốt nghiệp:

1. Chuyên ngành Động lực tàu thủy

  a. Môn thi cơ sở

  b. Môn thi chuyên ngành

2. Chuyên ngành Đóng tàu thủy

  a. Môn thi cơ sở

  b. Môn thi chuyên ngành

2. Chuyên ngành CNKT Ô tô

  a. Môn thi cơ sở

  b. Môn thi chuyên ngành

Các tin cùng thể loại
+ Khoa Khoa học Chính trị
+ Viện KH và CN Khai thác Thủy sản
+ Khoa Điện - Điện tử
+ Khoa Công nghệ Thực phẩm
+ Viện CN Sinh học và Môi trường
+ Khoa Kế toán - Tài chính
+ Khoa Kinh tế
+ Khoa Ngoại ngữ
+ Khoa Xây dựng
+ Khoa Cơ khí
+ Khoa Nuôi trồng thủy sản