TinBai
Đóng
Khoa Nuôi trồng thủy sản 

Phòng Đào Tạo 20/05/2013 8:25:12 SA


Đề cương ôn thi tốt nghiệp:

1. Ngành Nuôi trồng thủy sản

  a. Môn thi cơ sở

  b. Môn thi chuyên ngành

2. Ngành Quản lý môi trường và Dịch bệnh thủy sản

  a. Môn thi cơ sở

  b. Môn thi chuyên ngành

3. Ngành Bệnh học thủy sản

Các tin cùng thể loại
+ Khoa Khoa học Chính trị
+ Viện KH và CN Khai thác Thủy sản
+ Khoa Điện - Điện tử
+ Khoa Công nghệ Thực phẩm
+ Viện CN Sinh học và Môi trường
+ Khoa Kế toán - Tài chính
+ Khoa Kinh tế
+ Khoa Ngoại ngữ
+ Khoa Xây dựng
+ Khoa Cơ khí
+ Khoa Kỹ thuật Giao thông