Tin tức sự kiện
Minimize
Chương trình đào tạo ĐẠI HỌC K62 

Phòng Đào Tạo 8/19/2020 5:04:02 PM
Chương trình đào tạo K62
STT   Ngành đào tạo Đơn vị quản lý 
1 Công nghệ thông tin  Khoa Công nghệ thông tin 
2    
     
 3     
4    
5    
6    
7    Các tin cùng thể loại
+ Chương trình đào tạo trình độ đại học, cao đẳng chính quy (K60, K61)
+ Chương trình đào tạo trình độ đại học, cao đẳng chính quy (K60)
+ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Từ K57 trở về trước)
+ Chương trình đào tạo trình độ đại học, cao đẳng chính quy (K58, K59)
+ Đăng ký học cùng lúc hai chương trình năm học 2017-2018 cho sinh viên K56 và K57