Tin tức sự kiện
Minimize
Chương trình đào tạo trình độ đại học, cao đẳng chính quy (K60)  

Phòng Đào Tạo 9/25/2018 7:56:20 AM
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY

 STT Ngành đào tạo  Đơn vị quản lý 
     
     
     
     
     
     CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY

QUYẾT ĐỊNH Chương trình trình độ cao đẳng (từ K60) Số 940/QĐ-ĐHNT, ngày 21/08/2018

 STT Ngành đào tạo  Đơn vị quản lý 
   Công nghệ thông tin  Khoa Công nghệ thông tin
   Công nghệ thực phẩm  Khoa Công nghệ thực phẩm
   Công nghệ kỹ thuật nhiệt  Khoa Cơ khí
   Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử  Khoa Điện - Điện tử
   Công nghệ chế tạo vỏ tàu thủy  Khoa Kỹ thuật giao thông
   Công nghệ kỹ thuật ô tô  
   Kế toán  Khoa Kế toán - Tài chính
   Kinh doanh thương mại  Khoa Kinh tế
   Quản trị kinh doanh  
   Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành  
   Tiếng Anh (chuyên ngành Tiếng Anh du lịch)   Khoa Ngoại ngữ
   Nuôi trồng thủy sản  Viện Nuôi trồng thủy sản
Các tin cùng thể loại
+ Chương trình đào tạo ĐẠI HỌC K62
+ Chương trình đào tạo trình độ đại học, cao đẳng chính quy (K60, K61)
+ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Từ K57 trở về trước)
+ Chương trình đào tạo trình độ đại học, cao đẳng chính quy (K58, K59)
+ Đăng ký học cùng lúc hai chương trình năm học 2017-2018 cho sinh viên K56 và K57