TinBai
Đóng
Chương trình đào tạo trình độ đại học, cao đẳng chính quy (K60) 

Phòng Đào Tạo 25/09/2018 8:14:11 SA


QUYẾT ĐỊNH Quy định đào tạo đại học và cao đẳng của Trường Đại học Nha Trang. Áp dụng điểm hệ 10 từ Khóa 59 (nhập học tháng 8/2017) (số 623/QĐ-ĐHNT, ngày 05/09/2017)

QUYẾT ĐỊNH Quy định đào tạo ngoại ngữ trong các chương trình đào tạo trình độ đại học và cao đẳng không chuyên ngữ (số 1128/QĐ-ĐHNT, ngày 20/09/2018)


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY

STT

Ngành đào tạo

Đơn vị quản lý

1

Công nghệ thông tin
Chuyên ngành: Truyền thông và mạng máy tính

Khoa Công nghệ thông tin

2

Hệ thống thông tin quản lý

3

Công nghệ thực phẩm
Chuyên ngành: Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

Khoa Công nghệ Thực phẩm

4

Công nghệ chế biến thủy sản

5

Công nghệ sau thu hoạch

6

Công nghệ kỹ thuật hóa học

7

Kỹ thuật cơ khí

Khoa Cơ khí

8

Công nghệ chế tạo máy

9

Kỹ thuật cơ điện tử

10

Kỹ thuật nhiệt
Chuyên ngành: Máy lạnh và thiết bị thực phẩm
Chuyên ngành: Máy lạnh, điều hòa không khí và thông gió

11

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Khoa Điện – Điện tử

12

Kinh tế
Chuyên ngành: Kinh tế thủy sản
Chuyên ngành: Luật kinh tế

Khoa Kinh tế

13

Kinh doanh thương mại

14

Kinh tế phát triển

15

Marketing

16

Quản trị kinh doanh

17

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Chuyên ngành: Quản trị khách sạn

18

Kế toán

Khoa Kế toán – Tài chính

19

Tài chính – Ngân hàng
Chuyên ngành: Kiểm toán

20

Kỹ thuật tàu thủy

Khoa Kỹ thuật Giao thông

21

Khoa học hàng hải

22

Kỹ thuật ô tô

23

Kỹ thuật cơ khí động lực

24

Ngôn ngữ Anh

Khoa Ngoại ngữ

25

Kỹ thuật xây dựng
Chuyên ngành: Công trình giao thông

Khoa Xây dựng

26

Công nghệ sinh học

Viện Công nghệ Sinh học và Môi trường

27

Kỹ thuật môi trường

28

Nuôi trồng thủy sản

Viện Nuôi trồng Thủy sản

29

Bệnh học thủy sản

30

Khai thác thủy sản

Viện KH và CN Khai thác Thủy sản

31

Quản lý thủy sản


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY

QUYẾT ĐỊNH Chương trình khối giáo dục đại cương trình độ cao đẳng hệ chính quy (số 638/QĐNT, ngày 24/05/2018)

QUYẾT ĐỊNH Chương trình trình độ cao đẳng (từ K60) (số 940/QĐ-ĐHNT, ngày 21/08/2018)

STT

Ngành đào tạo

Đơn vị quản lý

1

Công nghệ thông tin

Khoa Công nghệ thông tin

2

Công nghệ thực phẩm

Khoa Công nghệ thực phẩm

3

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

Khoa Cơ khí

4

Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

Khoa Điện - Điện tử

5

Công nghệ chế tạo vỏ tàu thủy

Khoa Kỹ thuật giao thông

6

Công nghệ kỹ thuật ô tô

7

Kế toán

Khoa Kế toán - Tài chính

8

Kinh doanh thương mại

Khoa Kinh tế

9

Quản trị kinh doanh

10

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

11

Tiếng Anh (chuyên ngành Tiếng Anh du lịch)

Khoa Ngoại ngữ

12

Nuôi trồng thủy sản

Viện Nuôi trồng thủy sản


Các tin cùng thể loại
+ Chương trình đào tạo trình độ đại học, cao đẳng chính quy (K60)
+ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Từ K57 trở về trước)
+ Chương trình đào tạo trình độ đại học, cao đẳng chính quy (K58, K59)
+ Đăng ký học cùng lúc hai chương trình năm học 2017-2018 cho sinh viên K56 và K57