Tin tức sự kiện
Minimize
THỜI KHÓA BIỂU, LỊCH THI 

Dao Tao 12/28/2011 3:00:20 PM
Mục tin này cung cấp các thông tin bao gồm: Thời khóa biểu, lịch thi các học kỳ, biểu đồ khóa học và kế hoạch công tác tốt nghiệp cho HSSV.

I. THỜI KHÓA BIỂU

Thời khóa biểu học kỳ 3, năm học 2016-2017

Thời khóa biểu Tiếng Anh 1

Thời khóa biểu học kỳ 1, năm học 2014-2015 tất cả các bậc học

Thời khóa biểu học kỳ 1, năm học 2014-2015 cho Khóa 53

Thời khóa biểu học kỳ 3, năm học 2013-2014 (cập nhật ngày 19.6.2014) 

Thời khóa biểu học kỳ 2, năm học 2013-2014 (cập nhật 27.02)

Thời khóa biểu học kỳ 2, năm học 2013-2014

Thời khóa biếu Tiếng Anh 1, Khóa 55, học kỳ 1 năm học 2013-2014

Thời khóa biểu thực hành hóa

Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2013 - 2014 (Khóa 55)

Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2013 - 2014

Thời khóa biểu các lớp học phần Học kỳ hè năm 2013

Thời khóa biểu các lớp thực hành hóa học

Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2012 - 2013

Thời khóa biểu học kỳ 1 Khóa 54

Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2012-2013

Thời khóa biểu học kỳ 1/2011_2012

Thời khóa biểu các lớp trung cấp khóa 53

Thời Khóa biểu các môn học lại, học kỳ 1/2011-2012 

Thời khóa biểu học kỳ 1, bậc Cao đẳng và Đại học k53

Thời khóa biểu Thực hành tin học đại cương

Thời khóa biểu các môn học lại, học kỳ 1/2011-2012

Thông báo v/v đăng ký học lại với các lớp trung cấp K53II. LỊCH THI


Lịch thi học kỳ 3 (học kỳ hè) năm học 2016 - 2017

Lịch thi lại học kỳ 2, năm học 2016 - 2017

Lịch thi học kỳ 3, năm học 2016 - 2017

Lịch thi lại học kỳ 1, năm học 2016 - 2017

Lịch thi học kỳ 1, năm học 2016 - 2017

Lịch thi lại học kỳ 2, năm học 2015 - 2016

Lịch thi học kỳ 3 (học kỳ hè) năm học 2015 - 2016

Lịch thi học kỳ 2 năm học 2015 - 2016

Lịch thi học kỳ 3 (học kỳ hè) và lịch thi lại học kỳ 2 năm học 2014 - 2015

Lịch thi học kỳ 2, năm học 2014 - 2015

Lịch thi tốt nghiệp đợt 2, năm học 2014 -2015

Lịch thi lại học kỳ 1, năm học 2014 - 2015

Lịch thi học kỳ 1, năm học 2014 - 2015

Lịch thi tốt nghiệp học kỳ 1, năm học 2014-2015 

Lịch thi học kỳ 1 năm học 2014 - 2015 (cập nhật ngày 14/10/2014)

Lịch thi lại học kỳ hè (học kỳ 3) năm học 2013-2014 (cập nhật ngày 14/10/2014) 

Lịch thi học kỳ hè và lịch thi lại học kỳ 2, năm hoc 2013-2014 (cập nhật 14/8/14) 

Lịch thi học kỳ II, năm học 2013-2014 (chính thức)

Lịch thi lại các học phần học lại

DỰ KIẾN Lịch thi học kỳ II, năm học 2013-2014

Lịch thi lại học kỳ I, năm học 2013-2014

Lịch thi học kỳ I, năm học 2013 - 2014_đợt 1

Lịch thi lại học kỳ hè 2013

Lịch thi lại học kỳ 2, năm học 2012- 2013

Lịch thi học kỳ 2, năm học 2012 - 2013

Lịch thi đợt 2, học kỳ 1 năm học 2012-2013

Lịch thi học kỳ II/2011-2012 (đợt 2) 

 
Lịch thi các môn học lại, học kỳ 1/2011-2012

Lịch thi lại Giáo dục Quốc phòng, học kỳ hè 2011

Lịch thi Tốt nghiệp học kỳ 1/2011-2012

Lịch thi lại lần 2 các môn học lạiIII. BIỂU ĐỒ, KẾ HOẠCH NĂM HỌC

Biểu đồ năm học 2016 - 2017

Biểu đồ năm học 2015 - 2016

Biểu đồ năm học 2014 - 2015

Biểu đồ năm học 2013 - 2014

Biểu đồ năm học 2012-2013 (có sự điều chỉnh, chỉ áp dụng cho bậc ĐH& CĐ)

Biểu đồ năm học 2012-2013 (áp dụng cho Trung cấp chuyên nghiệp)


Các tin cùng thể loại
+ DANH SÁCH HỌC PHẦN THAY THẾ ĐỒ ÁN\KHÓA LUẬN KHÓA 58
+ THÔNG BÁO Khung thời gian kế hoạch đào tạo NH 2019-2020 (Học kỳ 2)
+ Khung thời gian và kế hoạch đào tạo NH 2018-2019
+ THÔNG BÁO Khung thời gian kế hoạch đào tạo NH 2020-2021
+ Khung thời gian và kế hoạch đào tạo NH 2019-2020
+ KHÓA 60 (NHẬP HỌC THÁNG 8/2018) CHÚ Ý!
+ Khung thời gian kế hoạch đào tạo NH 2017-2018 và của Phòng Đào tạo Đại học
+ Lịch thi lại HK 2/2017-2018