Tin tức sự kiện
Minimize
KHÓA 60 (NHẬP HỌC THÁNG 8/2018) CHÚ Ý! 

Phòng Đào Tạo 9/4/2018 4:46:15 PM
Lịch học tuần đầu tiên và các điều cần chú ý thực hiện!

        

1/ LỊCH: TUẦN SINH HOẠT  CÔNG DÂN – SV KHÓA 60

2/ 
LỊCH KHÁM SỨC KHỎE SINH VIÊN KHÓA 60

3/ 
LỊCH CHỤP HÌNH LÀM THẺ SINH VIÊN KHÓA K60

4/ 
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỘP THƯ ĐIỆN TỬ TÊN MIỀN NTU.EDU.VN TRÊN CÔNG CỤ GMAIL

5/ 
HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP WEBSITE https://sinhvien.ntu.edu.vn

6/ 
HƯỚNG DẪN LẬP KẾ HOẠCH HỌC TẬP HỌC KỲ 1 – 2018-2019 TRÊN WEBSITE https://sinhvien.ntu.edu.vn

7/ 
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ MÔN HỌC VÀ XEM THỜI KHÓA BIỂU HỌC TẬP TRÊN WEBSITE https://sinhvien.ntu.edu.vn

8/ KIỂM TRA NĂNG LỰC TIẾNG ANH: Ngày thi 09/9/2018 
      Xem phòng thi vào ngày 07/9/2019 tại https://sinhvien.ntu.edu.vn 

9/ 
KHUNG THỜI GIAN VÀ KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NH 2018-2019 

10/ 
QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
          Áp dụng điểm hệ 10 từ Khóa 59 (nhập học tháng 8/2017)

11/ 
DANH SÁCH CỐ VẤN HỌC TẬP KHÓA 60
 

12/ THỜI GIAN BIỂU TỔ CHỨC ĐÀO TẠO

13/ Quy định đánh giá học phần (631/QĐ-ĐHNT ngày 23/5/2018)Các tin cùng thể loại
+ DANH SÁCH HỌC PHẦN THAY THẾ ĐỒ ÁN\KHÓA LUẬN KHÓA 58
+ THỜI KHÓA BIỂU, LỊCH THI
+ THÔNG BÁO Khung thời gian kế hoạch đào tạo NH 2019-2020 (Học kỳ 2)
+ Khung thời gian và kế hoạch đào tạo NH 2018-2019
+ THÔNG BÁO Khung thời gian kế hoạch đào tạo NH 2020-2021
+ Khung thời gian và kế hoạch đào tạo NH 2019-2020
+ Khung thời gian kế hoạch đào tạo NH 2017-2018 và của Phòng Đào tạo Đại học
+ Lịch thi lại HK 2/2017-2018