TinBai
Đóng
Khung thời gian và kế hoạch đào tạo NH 2019-2020 

Phòng Đào Tạo 03/06/2019 3:16:53 CH
Phân bổ thời gian đào tạo và các ngày lễ trong năm

File: Khung thời gian và kế hoạch đào tạo NH 2019-2020


Các tin cùng thể loại
+ THỜI KHÓA BIỂU, LỊCH THI
+ Khung thời gian và kế hoạch đào tạo NH 2018-2019
+ KHÓA 60 (NHẬP HỌC THÁNG 8/2018) CHÚ Ý!
+ Khung thời gian kế hoạch đào tạo NH 2017-2018 và của Phòng Đào tạo Đại học
+ Lịch thi lại HK 2/2017-2018