Xem thông báo
Đóng

Kế hoạch đào tạo học kỳ 2, năm học 2016 - 2017 (dự kiến)
27/12/2016 4:28:07 CH


Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch đào tạo học kỳ 2, năm học 2016 - 2017 (dự kiến) để sinh viên theo dõi và chủ động kế hoạch học tập của mình.
Chi tiết kế hoạch xem tại đây