Xem thông báo
Đóng

Quy định đào tạo đại học và cao đẳng của Trường Đại học Nha Trang. Áp dụng điểm hệ 10 cho Khóa 59 (nhập học tháng 8/2017)
11/09/2017 3:28:02 CH

Số 623/QĐ-ĐHNT ngày 05/9/2017. Quy định này có hiệu lực từ học kỳ 1/2017-2018. 

Tải file văn bản: Số 623/QĐ-ĐHNT ngày 05/9/2017

Quy định này có hiệu lực từ học kỳ 1/2017-2018. Áp dụng điểm hệ 10 cho Khóa 59 (nhập học tháng 8/2017)