Xem thông báo
Đóng

Đăng ký thực hành học phần Thực hành hóa đại cương (CHE372, 1TC)
22/09/2017 11:30:52 SA

Việc thực hành học phần Thực hành hóa đại cương (CHE372, 1TC)

Nhà trường sẽ hủy đăng ký học phần Thực hành hóa đại cương (CHE372, 1TC) đã có, sau đó sẽ cập nhật lại và xếp TKB các nhóm Thực hành hóa đại cương.

Sinh viên xem thông tin cập nhật và đăng ký theo nhóm có TKB qua mạng từ thời gian 25/9/2017-30/9/2017, thời gian học từ đầu tháng 10/2017 trong học kỳ 1/2017-2018.