Xem thông báo
Đóng

LỊCH THI Đợt 2 Lần 1 HK 1/2017-2018 (cập nhật ngày 21/12/2017)
21/12/2017 3:35:09 CH


Xem và tải file kèm theo: LỊCH THI Đợt 2 Lần 1 HK 1/2017-2018 (cập nhật ngày 21/12/2017)

Ca thi:
Sáng:   Ca 1   7:00
Ca 2  8:50

Chiều:  Ca 1  13:00
Ca 2  14:50

Tối:    Ca 1  18:30

Danh sách phòng thi cụ thể xem tại Hệ thống Quản lý đào tạo.