Xem thông báo
Đóng

DỰ KIẾN Lịch thi lại HK1/2017-2018
14/02/2018 5:02:51 CH


Do lỗi kỹ thuật nên lịch thi lại chưa hoàn chỉnh.

Phòng Đào tạo ĐH xin công bố DỰ KIẾN Lịch thi lại HK1/2017-2018 SV theo dõi để có mặt đúng thời gian tham gia thi lại.
Lịch thi hoàn chỉnh sẽ được công bố chính thức vào chiều ngày 21/2/2018 (Mùng 6 Tết) trên hệ thống Quản lý Đào tạo.

File DỰ KIẾN Lịch thi lại HK1/2017-2018