Xem thông báo
Đóng

Lịch thi lại HK1/2017-2018
14/02/2018 5:02:51 CH


Xem và tải file kèm theo: Lịch thi lại HK1/2017-2018 (cập nhật ngày 23/02/2018)
SV có mặt tại phòng thi đúng thời gian tham gia thi lại.

Ca thi: Sáng:    Ca 1 7:30
Ca 2   9:30

Chiều:  Ca 1   13:30
Ca 2   15:30

Danh sách phòng thi cụ thể xem tại Hệ thống Quản lý đào tạo.