Xem thông báo
Đóng

LỊCH THI LẠI HK 2/2017-2018
23/08/2018 3:16:30 CH


Xem và tải file kèm theo:  LỊCH THI LẠI HK 2/2017-2018
Thời gian thực hiện từ 4/9 đến 8/9/2018

Ca thi:
Sáng:      Ca 1   07:30
Ca 2    09:30

Chiều:    Ca 1    13:30
Ca 2    15:30

Tối:          Ca 1    18:30

Danh sách phòng thi cụ thể xem tại Hệ thống Quản lý đào tạo.