Xem thông báo
Đóng

KẾT QUẢ KIỂM TRA NĂNG LỰC ĐẦU VÀO TIẾNG ANH K60 và QUYẾT ĐỊNH Quy định đào tạo ngoại ngữ trong các chương trình đào tạo trình độ đại học và cao đẳng không chuyên ngữ
24/09/2018 4:12:10 CH


QUYẾT ĐỊNH Quy định đào tạo ngoại ngữ trong các chương trình đào tạo trình độ đại học và cao đẳng không chuyên ngữ
Số 1128/QĐ-ĐHNT, ngày 20/09/2018

KẾT QUẢ KIỂM TRA NĂNG LỰC ĐẦU VÀO TIẾNG ANH K60 (tải file để xem)
Các em chú ý: CÁC HỌC PHẦN TIẾNG ANH CẦN PHẢI TÍCH LŨY (TÙY THEO NGÀNH HỌC)

Nhà trường sẽ thông báo TKB các lớp tiếng Anh, các em theo dõi để đăng ký học phần tiếng Anh.