Xem thông báo
Đóng

LỊCH THI Đợt 1 Lần 1 HK 1/2018-2019
19/10/2018 7:46:16 SA


Xem và tải file kèm theo: LỊCH THI Đợt 1 Lần 1 HK 1/2018-2019

Chú ý: Giờ thi của mỗi ca trùng theo giờ của tiết học hằng ngày 
Ca thi:
Sáng:  Ca 1   7:00
Ca 2   8:50

Chiều:  Ca 1   13:00
Ca 2   14:50

Tối:      Ca 1   18:30

Danh sách phòng thi cụ thể xem tại Hệ thống Quản lý đào tạo.