Xem thông báo
Đóng

LỊCH THI HK 1/2018-2019
18/12/2018 5:00:43 CH


Xem và tải file kèm theo: LỊCH THI HK 1/2018-2019

Chú ý: Giờ thi của mỗi ca trùng theo giờ của tiết học hằng ngày 
Ca thi:
Sáng:   Ca 1   7:00
Ca 2   8:50

Chiều:   Ca 1   13:00
Ca 2   14:50

Tối:      Ca 1   18:30

Danh sách phòng thi và lịch thi cụ thể của SV xem tại Hệ thống Quản lý đào tạo.