Xem thông báo
Đóng

LỊCH THI LẠI HK 1/2018-2019
13/02/2019 9:52:46 SA


Xem và tải file kèm theo: LỊCH THI LẠI HK 1/2018-2019

Chú ý: Giờ thi của mỗi ca trùng theo giờ của tiết học hằng ngày 
Ca thi: 
Sáng:    Ca 1   07:00
Ca 2   08:50

Chiều:    Ca 1   13:00
Ca 2   14:50

Danh sách phòng thi và lịch thi cụ thể của SV xem tại Hệ thống Quản lý đào tạo.