Xem thông báo
Đóng

LỊCH THI HK 3/2018-2019
05/08/2019 2:24:26 CH


Xem và tải file kèm theo: LỊCH THI HK 3/2018-2019

Chú ý: Giờ thi của mỗi ca trùng theo giờ của tiết học hằng ngày 
Ca thi: 
Sáng:     Ca 1   07:00
Ca 2   08:50

Chiều:     Ca 1   13:00
Ca 2   14:50

Danh sách phòng thi và lịch thi cụ thể của SV xem tại Hệ thống Quản lý đào tạo.