Xem thông báo
Đóng

LỊCH THI LẠI HK 3/2018-2019
18/09/2019 2:08:01 CH

Xem và tải file kèm theo: LỊCH THI LẠI HK 3/2018-2019

Chú ý: Giờ thi của mỗi ca trùng theo giờ của tiết học hằng ngày 

Ca thi: 
Sáng:      Ca 1   07:00
Ca 2   08:50

Chiều:    Ca 1   13:00
Ca 2   14:50

Tối:     Ca 1   18:30

Danh sách phòng thi và lịch thi cụ thể của SV xem tại Hệ thống Quản lý đào tạo.