Xem thông báo
Đóng

LỊCH THI ĐỢT 1 - HK 1/2019-2020
15/10/2019 11:12:12 SAXem và tải file kèm theo: LỊCH THI ĐỢT 1 - HK 1/2019-2020

Chú ý: Giờ thi của mỗi ca trùng theo giờ của tiết học hằng ngày 

Ca thi: 
Sáng:      Ca 1   07:00
Ca 2   08:50

Chiều:     Ca 1   13:00
Ca 2   14:50

Tối:      Ca 1   18:30

Danh sách phòng thi và lịch thi cụ thể của SV xem tại Hệ thống Quản lý đào tạo.