Xem thông báo
Minimize

THÔNG BÁO NGHỈ DẠY VÀ HỌC CHO ĐẾN HẾT NGÀY 16/2/2020
2/6/2020 11:29:57 AM

Theo Khung thời gian Kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020, học kỳ II sẽ bắt đầu vào ngày 10/02/2020. Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV và để đảm bảo môi trường an toàn cho Giảng viên, Sinh viên, Nhà trường quyết định cho Giảng viên và Sinh viên nghỉ dạy và học cho tới hết ngày 16/02/2020.

Trong thời gian nghỉ dạy và học, đề nghị CBVC và SV nâng cao ý thức phòng tránh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Phòng Đào tạo ĐH xin cập nhật Khung thời gian học kỳ 2/2019-2020, Quý Thầy Cô, Sinh viên biết và thực hiện (Tất cả tịnh tiến lùi 1 tuần, Tuần thứ 1 lên lớp là ngày 17/2/2020).