Xem thông báo
Minimize

LỊCH THI ĐỢT 1 - HK 2/2019-2020 (ĐH K58 & CĐ K59)
3/18/2020 3:16:14 PM
Xem và tải file kèm theo: LỊCH THI ĐỢT 2 - HK 1/2019-2020 (ĐH K58 & CĐ K59)

Chú ý: Giờ thi của mỗi ca thi 

Ca thi: 
Sáng:      Ca 1   07:30
Ca 2   09:30

Chiều:     Ca 1   13:30
Ca 2   15:30

Tối:       Ca 1   18:30
Ca 2   20:00

Danh sách phòng thi và lịch thi cụ thể của SV xem tại Hệ thống Quản lý đào tạo.