Xem thông báo
Minimize

LỊCH THI ĐỢT 3 - HK 2/2019-2020 (Các HP thi giữa học kỳ)
6/2/2020 8:59:48 PM


Xem và tải file kèm theo: LỊCH THI ĐỢT 3 - HK 2/2019-2020 (Các HP thi giữa học kỳ)

Chú ý: Giờ thi của mỗi ca thi 

Sáng:      Ca 1   07:30
Ca 2   09:30

Chiều:     Ca 1   13:30
Ca 2   15:30

Tối:        Ca 1   18:30
Ca 2   20:00

Danh sách phòng thi và lịch thi cụ thể của SV xem tại Hệ thống Quản lý đào tạo.