Xem thông báo
Minimize

LỊCH THI ĐỢT 4 - CUỐI HỌC KỲ 2/2019-2020
7/7/2020 4:09:46 PM


Xem và tải file kèm theo: LỊCH THI ĐỢT 4 - CUỐI HỌC KỲ 2/2019-2020

Chú ý: Giờ thi của mỗi ca thi 

Sáng:      Ca 1   07:30
Ca 2   09:30

Chiều:     Ca 1   13:30
Ca 2   15:30

Tối:         Ca 1   18:30
Ca 2   19:20

Danh sách phòng thi và lịch thi cụ thể của SV xem tại Hệ thống Quản lý đào tạo.