Xem thông báo
Minimize

LỊCH THI ĐỢT 1 - HỌC KỲ 1/2020-2021
10/22/2020 11:32:39 AMXem và tải file kèm theo: LỊCH THI ĐỢT 1 - HỌC KỲ 1/2020-2021

Chú ý: Giờ thi của mỗi ca thi (theo tiết học hằng ngày)

Sáng:    Ca 1   07:00
Ca 2   08:50

Chiều:  Ca 1   13:00
Ca 2   14:50

Tối:        Ca 1   18:30

Danh sách phòng thi và lịch thi cụ thể của SV xem tại Hệ thống Quản lý đào tạo.