TT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài
I

Đề tài, dự án với tỉnh Khánh Hoà


1

Đánh giá tác động của nghề khai thác tôm hùm giống đến cảnh quan môi trường và nguồn lợi thuỷ sản vịnh Nha Trang.

Trần Đức Phú
Nghiên cứu xây dựng rạn nhân tạo tại Vịnh Nha Trang nhằm bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thuỷ sản
 Nguyễn Quốc Khánh
 3  Hoàn thiện và chuyển giao công nghệ nghề lưới rê hỗn hợp cho đội tàu lưới rê khơi tỉnh Khánh Hoà
 Nguyễn Trọng Thảo
4 Lưu giữ đàn cá Tra dầu tại Khánh Hoà   Phùng Thế Trung
 Đánh giá thực trạng an toàn thực phẩm trong chuỗi cung ứng thuỷ sản khai thác tại khánh hoà và các giải pháp đảm bảo chất lượng
 Nguyễn Thuần Anh
 Nghiên cứu thiết kế một số mẫu tàu du lịch mang nét văn hoá của tỉnh Khánh Hoà
 Trần Gia Thái
 7  Hoàn thiện và chuyển giao công nghệ khai thác mực bằng câu vàng tầng đáy vùng ven biển Khánh Hòa
 Trần Đức Phú
 Chuyển giao công nghệ sản xuất giống nhân tạo cá hồng Mỹ (Sciaenops ocellatus Linnaeus, 1766) tại Khánh Hòa
 Ngô Văn Mạnh
 Hoàn thiện quy trình tách chiết và xây dựng mô hình thiết bị sản xuất thử nghiệm lutein và chế phẩm lutein từ hoa cúc vạn thọ Tagetes erecta L.
 Hoàng Thị Huệ An
 II  Đề tài, dự án với tỉnh Ninh Thuận  
 1 Khảo sát một số bệnh nguy hiểm thường gặp ở tôm chân trắng nuôi thương phẩm tại Ninh Thuận và đề xuất biện pháp phòng ngừa, điều trị 
 Phạm Quốc Hùng
Nghiên cứu ứng dụng đèn LED cho nghề lưới vây xa bờ tại tỉnh Ninh Thuận
 Nguyễn Quốc Khánh
Nghiên cứu chế biến và thu nhận các chất có hoạt tính sinh học từ măng tây trồng tại Ninh Thuận
 Vũ Ngọc Bội
III   Đề tài, dự án với tỉnh Bến Tre  
 Nghiên cứu thử nghiệm khai thác mực bằng câu vàng tại tỉnh Bến Tre
 Hoàng Văn Tính
IV   Đề tài, dự án với tỉnh Phú Yên  
 Đánh giá hiện trạng môi trường, các nguy cơ xảy ra tai biến môi trường tại đầm Ô Loan, Tuy An, Phú Yên - Đề xuất các giải pháp phát triển bền vững
 Nguyễn Thanh Sơn
 Đề tài, dự án với tỉnh Đăk Nông
 
 Nghiên cứu đánh giá và đề xuất các giải pháp phát triển, quản lý nguồn lợi thủy sản hồ chứa tỉnh Đăk Nông
 Trần Văn Phước
 VI  Đề tài, dự án với tỉnh Quảng Nam  
 1 Nghiên cứu ứng dụng nghề câu vàng khai thác mực tầng đáy ở tỉnh Quảng Nam
 Hoàng Văn Tính
 2 Nghiên cứu ứng dụng điện Mặt trời trên tàu lưới vây tỉnh Quảng Nam
 Nguyễn Đức Sĩ
VII   Đề tài, dự án với tỉnh Quảng Ninh  
1  Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và khả năng sản xuất giống nhân tạo ốc đĩa tại Quảng Ninh
 Ngô Anh Tuấn