THÔNG BÁO KHOA HỌC

Hiện trạng nuôi trồng thủy sản và một số giải pháp phát triển bền vững trên đầm Ô Loan huyện Tuy An, Phú Yên

Phạm Thị Anh, Nguyễn Thanh Sơn


3

Hàm lượng urê trong hải sản ở Khánh Hòa

Nguyễn Thuần Anh, Đỗ Thị Thanh Thủy

11

Sinh kế cộng đồng và tình trạng khai thác - nuôi trồng thủy sản vùng hồ thủy điện Đồng Nai 3, huyện Đăk G’Long, tỉnh Đăk Nông

Nguyễn Văn Quỳnh Bôi, Trần Văn Phước

17

Ảnh hưởng của chitosan, oligochitosan và oligochitin đến chất lượng tôm bạc (Metapenaeus brevicornis) theo thời gian bảo quản

Vũ Ngọc Bội, Vũ Thị Hoan

27

Tuyển chọn một số chủng vi khuẩn chịu muối mật, chịu axit và đối kháng với Vibrio parahaemolyticus gây bệnh chết sớm ở tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei)

Nguyễn Thị Chính, Phạm Thu Thủy, Nguyễn Văn Duy

34

Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ mặn lên quá trình hình thành bào tử nghỉ của ký sinh trùng Perkinsus sp. trên nghêu bến tre (meretrix lyrata)

Hứa Thị Ngọc Dung, Phạm Quốc Hùng

42

Một số bệnh do ký sinh trùng đơn bào gây ra ở cá mặt quỷ (Synnanceia verrucosa Bloch & Schneider, 1801) bố mẹ

Võ Thế Dũng, Võ Thị Dung

50

Hiện trạng sử dụng thuốc và tính kháng kháng sinh của Vibrio parahaemolyticus gây bệnh hoại tử gan tụy cấp ở tôm tại Quỳnh Lưu - Nghệ An

Trương Thị Mỹ Hạnh, Phạm Thị Yến, Huỳnh Thị Mỹ Lệ, Phan Thị Vân,
Nguyễn Đình Vinh, Trương Thị Thành Vinh

57

Ảnh hưởng của tỉ lệ pha loãng, chất bảo quản và nhiệt độ đến chất lượng tinh trùng cá mú cọp bảo quản trong tủ lạnh

Lê Minh Hoàng, Phạm Quốc Hùng

65

Các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất cá tra và thu nhập của người nuôi tỉnh An Giang

Nguyễn Thị Hường, Hà Thị Thanh Tuyền

72

Kết quả nghiên cứu về cường lực và sản lượng khai thác hợp lý nguồn lợi thuỷ sản vùng biển vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh Hoà

Vũ Kế Nghiệp, Phan Trọng Huyến, Trần Đức Phú

79

Đặc điểm hình thái và phân bố của trùn chỉ (Limnodrilus hoffmeisteri Claparede, 1862) trong ao nuôi thủy sản nước ngọt            

Nguyễn Đình Mão, Đinh Thế Nhân, Trương Thị Bích Hồng, Nguyễn Thị Thúy

85

Nghiên cứu về mật độ coliformEscherichia coli trên tôm sú nguyên liệu khi bảo quản ở nhiệt độ dương thấp

Mai Thị Tuyết Nga

91

Đánh giá độ bền của chân vịt tàu thủy chế tạo bằng phương pháp ghép cánh

Đặng Xuân Phương

100

Ảnh hưởng của mật độ ương lên sinh trưởng, tỷ lệ sống giai đoạn sớm của cá mú lai giữa loài cá mú nghệ và cá mú hoa nâu

Vũ Văn Sáng, Vũ Văn In, Đặng Toàn Vinh

107

Xây dựng mô hình nuôi tôm he chân trắng (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) ở Bắc Trung bộ

Nguyễn Tấn Sỹ, Nguyễn Đình Vinh

113

Các nhân tố ảnh hưởng đến sản lượng nghề lưới kéo ven bờ tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Phạm Văn Thông

118

Nghiên cứu thay thế protein bột cá bằng protein bột đậu nành trong thức ăn cho cá chim vây vàng (Trachinotus falcatus Linnaeus, 1758) giai đoạn giống

Chu Chí Thiết, Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Thị Lệ Thủy,
Phạm Quốc Hùng, Ivar Lund

125

Nghiên cứu tối ưu hóa công đoạn sấy rong nho (Caulerpa lentillifera) bằng kỹ thuật sấy lạnh kết hợp bức xạ hồng ngoại

Nguyễn Thị Mỹ Trang, Vũ Ngọc Bội, Nguyễn Thị Hương, Hoàng Thái Hà, Đặng Xuân Cường

133

Hiện trạng dịch vụ hậu cần nghề cá trên đảo Phú Quý, Bình Thuận

Lại Huy Toản, Nguyễn Đức Sĩ

140

Ảnh hưởng của mật độ nuôi lên sinh trưởng và tỉ lệ sống của cá lăng chấm (Hemibagrus guttatus Lacépède, 1803) nuôi thương phẩm

Nguyễn Đức Tuân, Nguyễn Quang Huy

146

Đề xuất mô hình chuỗi cung ứng thực phẩm hải sản tươi sống khả thi, phù hợp với điều kiện của tỉnh Khánh Hòa

Nguyễn Thị Vân, Nguyễn Thuần Anh, Trần Thị Bích Thủy

153


VẤN ĐỀ TRAO ĐỔI

 Một số vấn đề liên quan đến các bệnh lan truyền qua nước bị ô nhiễm

Trương Thị Thu Thủy