THÔNG BÁO KHOA HỌC

Dư lượng thuốc trừ sâu gốc Clo trên hải sản tại Khánh Hòa

Nguyễn Thuần Anh, Phan Thị Thanh Hiền


3

Ảnh hưởng của một số loại thức ăn đến tốc độ tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá bống tượng (Oxyeleotris marmorata Bleeker, 1852) giai đoạn cá hương

Phạm Thị Anh

9

Sự thay đổi chất lượng cảm quan và thành phần sinh hóa cơ bản của rong nho (Caulerpa lentillifera) theo thời gian nuôi trồng

Vũ Ngọc Bội, Nguyễn Thị Mỹ Trang, Hoàng Thái Hà, Đặng Xuân Cường

15

Nghiên cứu ảnh  hưởng của gelatin, sorbitol, tinh bột biến tính đến độ bền đông kết surimi cá hố (Trichiurus haumenla)

Thái Văn Đức

22

Kết quả điều tra thực trạng nghề khai thác thủy sản tại vùng biển ven bờ từ Cửa Lò đến Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

Nguyễn Thị Hoa Hồng, Trần Đức Phú, Nguyễn Văn Lục

29

Phân tích hiệu quả sử dụng các yếu tố đầu vào cho nghề nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh của tỉnh Ninh Thuận

Lê Kim Long, Lê Văn Tháp

37

Ảnh hưởng của thức ăn đến sinh trưởng và tỉ lệ sống của ấu trùng trai tai tượng vảy (Tridacna squamosa Lamack, 1819)

Tôn Nữ Mỹ Nga, Phùng Bảy

45

Nghiên cứu cải tiến chuồng lưới nhằm nâng cao năng xuất khai thác cho nghề lưới đăng tỉnh Khánh Hòa

Trần Đức Phú, Nguyễn Y Vang

52

Nghiên cứu sơ bộ tích tụ kim loại Cadimi trên nghêu lụa, điệp quạt trong điều kiện thí nghiệm

Lưu Ngọc Thiện, Nguyễn Công Thành

60

Ảnh hưởng của thức ăn đến tăng trưởng, hiệu quả kinh tế và môi trường trong ương cá chim vây vàng (Trachinotus falcatus Linnaeus, 1758) giai đoạn cá giống

Chu Chí Thiết, Nguyễn Quang Huy, Ivar Lund

68

Lựa chọn phương pháp phân lập thích hợp cho tảo Microcystis aeruginosa

Nguyễn Thị Thúy, Lê Minh Hoàng, Trương Thị Bích Hồng

76

Tối ưu hóa các điều kiện phản ứng tổng hợp Polyguluronat sunfat  

Nguyễn Văn Thành, Vũ Ngọc Bội, Trần Thị Thanh Vân, Nguyễn Đình Thuất

82

Ảnh hưởng của điều kiện chiết xuất với sự hỗ trợ siêu âm đến hoạt tính chống oxy hóa của dịch chiết từ củ hành tím (Allium ascalonicum)

Huỳnh Nguyễn Duy Bảo, Trần Thị Loan, Phạm Thị Hiền

91

Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ chất xử lý đến cơ tính của vật liệu composite từ polyester/bột thân cây dừa

Phạm Thanh Nhựt

99

Vị trí của các doanh nghiệp Nông - Lâm - Ngư trong hệ thống doanh nghiệp ở tỉnh Nghệ An nhìn từ góc độ nộp ngân sách

Nguyễn Minh Sửu, Trần Đình Chất

106

Ứng dụng xếp hạng tín nhiệm để đánh giá, xếp loại các doanh nghiệp: Nghiên cứu tại Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 4, tỉnh Khánh Hòa

Mai Diễm Lan Hương

111

Phân tích khả năng áp thuế tiêu thụ đặc biệt lên mặt hàng nước giải khát không cồn tại Việt Nam

Phạm Thành Thái, Trương Ngọc Phong

120

Thu hút giảng viên: Một nghiên cứu tại Trường Đại học Xây dựng Miền Trung

Nguyễn Thị Thúy Nhuy, Phạm Thành Thái

130