THÔNG BÁO KHOA HỌC

Đánh giá định lượng nguy cơ vi sinh vật do tiêu thụ thực phẩm ở các hàng quán xung quanh 
Trường Đại học Nha Trang

Nguyễn Thuần Anh
    3 

 
Ảnh hưởng của quá trình chế biến lên chất lượng đồ uống giàu Polyphenol từ thân cây ngô
Lê Tuấn Anh, Đặng Xuân Cường, Vũ Ngọc Bội
   12
 
Sự biến đổi chất lượng của rong nho khô nguyên thể trong quá trình bảo quản ở nhiệt độ thường
Vũ Ngọc Bội, Nguyễn Thị Mỹ Trang, Nguyễn Thị Hương
   20

Nghiên cứu tác động của dòng chảy đến tốc độ tăng trưởng và tỷ lệ sống của nghêu Bến Tre
(Meretrix lyrata) giống

Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Quang Huy
   27


Nghiên cứu thay thế một phần thức ăn tươi sống bằng thức ăn tổng hợp trong nuôi vỗ tôm
chân trắng (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) bố mẹ

Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Phương Toàn, Vũ Văn In
   33


Biến đổi chất lượng Lipid của chả cá làm từ thịt cá Redfish (Sebastes marinus) xay trong quá
trình bảo quản lạnh

Trần Thị Huyền, Paulina Elzbieta Wasik
   40


Thiết kế, chế tạo thiết bị đo áp suất cuối kỳ nén có kết nối máy tính phục vụ chẩn đoán tình
trạng kỹ thuật của động cơ diesel tàu cá

Phùng Minh Lộc, Mai Đức Nghĩa
   49


Tăng trưởng và phát triển của ấu trùng cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương (Thunus Thynnus
Linnaeus, 1758) sử dụng thức ăn sống Copepoda

Đoàn Xuân Nam
   56


Nghiên cứu mối quan hệ phát sinh loài của sán lá song chủ ký sinh trên cá chẽm (Lates
calcarifer
Bloch, 1790) nuôi tại Khánh Hòa

Nguyễn Nguyễn Thành Nhơn, Đỗ Thị Hòa, Đặng Thúy Bình, Phạm Thị Hạnh,
Trương Thị Oanh
   63Nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý khai thác thủy sản tại đầm Thủy Triều, Khánh Hòa
Nguyễn Thị Nga, Đặng Ngọc Tính
   71

Nghiên cứu chế tạo tiêu radar phản xạ góc dạng lưới kiểu gấp ứng dụng cho tàu đánh cá
Trần Tiến Phức
   79

Đánh giá khả năng trao đổi nước và trạng thái dinh dưỡng vịnh Vũng Rô (Phú Yên)
Nguyễn Thị Phương Thảo, Nguyễn Hữu Huân, Phan Minh Thụ
   87

Nghiên cứu hoàn thiện mẫu lưới rê hỗn hợp khai thác vùng biển khơi tỉnh Khánh Hòa
Nguyễn Trọng Thảo, Vũ Kế Nghiệp
   96

Tăng trưởng và tỷ lệ sống của ngao dầu (Meretrix meretrix) và ngao Bến Tre (Meretrix lyrata)
 nuôi trong kênh dẫn nước và nuôi kết hợp với tôm sú (Penaeus monodon) trong ao tại
Quảng Bình

Chu Chí Thiết, Mai Hương, Nguyễn Đình Vinh, Nguyễn Quang Huy
  104Ứng dụng công nghệ GIS trên thiết bị di động Andrid xây dựng phần mềm hỗ trợ cho tàu cá
hoạt động trên biển

Phạm Thị Thu Thúy, Nguyễn Thủy Đoan Trang, Trần Minh Văn, Trần Văn Khánh
 112


Ảnh hưởng của mật độ nuôi ban đầu và pH đến sinh trưởng, mật độ cực đại và thời gian pha
cân bằng của tảo Thalassiosira pseudonana (Hasle & Heimdal, 1970) nuôi sinh khối

Trần Thị Lê Trang, Lục Minh Diệp
 121VẤN ĐỀ TRAO ĐỔI

 
Một vài trao đổi về đánh giá phát triển bền vững
Nguyễn Văn Quỳnh Bôi
 127