THÔNG BÁO KHOA HỌC

Ảnh hưởng của mật độ đến sinh trưởng và tỉ lệ sống của ấu trùng nổi điệp quạt (Chlamys nobilis Reeve, 1852)
Phùng Bảy, Tôn Nữ Mỹ Nga, Võ Hồng Phương

     2

              
Phân lập, tuyển chọn nấm men từ trái cây địa phương và thử nghiệm lên men dịch xoài
Nguyễn Thị Thanh Hải, Đỗ Thị Ánh Hòa

  9


Đánh giá khả năng nuôi thuần dưỡng trong điều kiện lưu giữ ngoại vi loài hải sâm vú (Holothuria fuscogilva),
hải sâm lựu (Thelenota ananas) phân bố ở vùng biển Bình Thuận

Đặng Ngọc Hảo, Tôn Nữ Mỹ Nga, Nguyễn Văn Hùng

 17Thử nghiệm cảm nhiễm bào tử perkinsus olseni vào nghêu bến tre (Meretrix lyrata) bằng phương pháp ngâm
Phạm Quốc Hùng, Nguyễn Thị Hồng Nhung

 23


Điều tra nguồn lợi hai loài hải sâm vú (Holothuria fuscogilva Cherbonnier, 1980), hải sâm lựu
(Thelenota ananas Jaeger, 1833) phân bố ở vùng biển Khánh Hòa, Bình Thuận

Nguyễn Văn Hùng, Tôn Nữ Mỹ Nga, Đặng Ngọc Hảo

 28Điều khiển robot ba bánh sử dụng bộ điều PID
Trần Văn Hùng, Nguyễn Văn Hân

 36


Ảnh hưởng của chế độ cho ăn đến hoạt động enzym tiêu hóa ở ấu trùng cá giò
(Rachycentron canadum Linnaeus, 1766)

Nguyễn Quang Huy, Elin Kjørsvik

 42Thực trạng ngư cụ hoạt động khai thác thủy sản tại Đầm Nại, tỉnh Ninh Thuận
Nguyễn Trọng Lương, Nguyễn Đức Sĩ, Lê Xuân Tài

 49


Ảnh hưởng của thức ăn đến sinh trưởng và tỉ lệ sống của ấu trùng nổi điệp quạt
(Chlamys nobilis Reeve, 1852)

Tôn Nữ Mỹ Nga, Phùng Bảy

 57Biến động và phân bố số lượng tàu thuyền khai thác nghề lưới kéo, lưới vây và lưới rê xa bờ biển Nam bộ
giai đoạn 2014 - 2015

Nguyễn Như Sơn, Tô Văn Phương, Đinh Xuân Hùng

 64Nghiên cứu ứng dụng hỗn hợp alcalase và flavourzyme để thủy phân cá nục gai(Decapterus Russelli) thu hồi
dịch đạm thủy phân

Đỗ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Anh Tuấn

 73Một số kết quả nghiên cứu về nghề lưới rê trôi 3 lớp tầng đáy tại xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên,
tỉnh Quảng Nam

Hoàng Văn Tính, Võ Văn Long, Vũ Kế Nghiệp, Nguyễn Như Sơn

 80Dịch vụ hệ sinh thái - Một tiếp cận kết hợp trong quản lý môi trường biển
Nguyễn Văn Quỳnh Bôi

87