THÔNG BÁO KHOA HỌC

Ảnh hưởng của chất đáy lên tỉ lệ sống và tốc độ tăng trưởng của ấu trùng trai tai tượng vảy giai đoạn sống đáy

Phùng Bảy, Tôn Nữ Mỹ Nga, Nguyễn Thị Thùy Trang

2


Ảnh hưởng của nhiệt độ và thời gian chần tiền sấy đến hàm lượng, hoạt tính sinh học của dịch chiết từ rong mơ Sargassum polycystum Ninh Thuận

Vũ Ngọc Bội, Nguyễn Thị Mỹ Trang, Đặng Xuân Cường, Võ Long Hải

9

Thành phần loài và hoạt chất sinh học của hải miên ở vùng biển Nam Trung Bộ, Việt Nam

Đặng Xuân Cường, Vũ Ngọc Bội, Trần Khắc Trí Nhân,
Nguyễn Thị Phương Hiền, Thái Minh Quang

17

Thành phần và mức độ nhiễm ký sinh trùng ở cá tầm nga (Acipencer guldenstaidtii Brandt and Ratzeburg, 1833) và cá tầm Xiberi (Acipencer baerii Brandt, 1869) nuôi ao và nuôi lồng tại Lâm Đồng

Võ Thế Dũng, Võ Thị Dung

26

Nghiên cứu khả năng sử dụng vật liệu kết cầu sandwich inox-foam-inox trong ngành đóng tàu

Nguyễn Văn Hân

32

Ảnh hưởng của HCG và LHRH-A lên đặc điểm sinh lý sinh sản cá dìa (Siganus Guttatus)

Phạm Quốc Hùng, Phạm Huy Trường, Nguyễn Văn An

38

Đánh giá hiện trạng quản lý khu bảo tồn biển vịnh Nha Trang sau hơn 15 năm thành lập và đề xuất một số giải pháp quản lý

Tôn Nữ Mỹ Nga , Nguyễn Thị Thảo

44

Thu nhận và xác định tính chất của hydroxyapatit kích thước nano từ xương cá: (1) phương pháp xử lý nhiệt

Nguyễn Lê Bá Quảng, Phạm Anh Đạt, Nguyễn Văn Hòa

53

Kết quả khảo sát trang bị nguồn sáng và tính toán hệ thống đèn led trên tàu chụp mực 4 tăng gông

Nguyễn Như Sơn, Võ Văn Long và Tô Văn Phương

61

Chất lượng cảm quan, hoạt chất và hoạt tính sinh học của một số loại trà túi lọc rong mơ sargassum crassifolium

Nguyễn Thị Mỹ Trang, Vũ Ngọc Bội, Đặng Xuân Cường

68

Depolymer chitin thu nhận phân đoạn oligochitin bằng axit clohydric, chiếu xạ gamma và chitinase

Trần Văn Vương, Nguyễn Anh Tuấn, Vũ Ngọc Bội

75

Nguyễn Thị Hải Thanh, Ngô Anh Tuấn, Huỳnh Minh Sang,
 Nguyễn Văn Quang1, Võ Thị Hà

82