THÔNG BÁO KHOA HỌC
          
Nghiên cứu thực nghiệm trường áp suất bên trong tôm thẻ chân trắng sấy bằng bơm nhiệt kết hợp với bức xạ hồng ngoại
Lê Như Chính, Nguyễn Nguyên An
2


Thành phần dinh dưỡng của Giun nhiều tơ (Perinereis sp.) nuôi thương phẩm và tự nhiên: Ứng dụng cho nuôi tôm bố mẹ
Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Thị Thu Hằng, Huỳnh Kim Quang
10


Ứng dụng nguyên tắc bơm hút chân không trong chế tạo thiết bị hút cá cơm
Nguyễn Văn Hân
18
 
Ảnh hưởng của CMC, nhiệt độ và nồng độ agar đến độ nhớt của dung dịch, độ cứng gel agar
Đinh Văn Hiện, Nguyễn Thị Thanh Thúy,
Trần Thị Huyền, Nguyễn Trọng Bách
22


 
Nghiên cứu tạo vật liệu ban đầu phục vụ chọn giống tôm sú (Penaeus monodon)
Nguyễn Hữu Hùng, Nguyễn Văn Hảo,
Lại Văn Hùng, Phan Minh Quý, Đinh Hùng
30

 
Ứng dụng dịch thủy phân protein phụ phẩm cá tra trong sản xuất nước mắm
Nguyễn Thị Mỹ Hương
39
 
Đánh giá khả năng chọn lọc của nghề lưới đáy khai thác tôm rảo (Metapenaeus ensis) khi sử dụng đụt lưới mắt lưới hình thoi và tấm lọc mắt lưới hình vuông
Nguyễn Trọng Lương, Vũ Kế Nghiệp
49

 
Các giai đoạn phát triển phôi và ấu trùng của cá khoang cổ lưng yên ngựa – Amphiprion polymnus (Linnaeus, 1978) trong điều kiện thí nghiệm
Nguyễn Thị Hải Thanh, Huỳnh Minh Sang, Ngô Anh Tuấn,
Nguyễn Văn Quang, Võ Thị Hà, Lê Thị Kiều Oanh
57


 
Xác định cường lực và sản lượng khai thác bền vững tối đa nguồn lợi thủy sản tại Đầm Nại, tỉnh Ninh Thuận
Vũ Kế Nghiệp, Nguyễn Trọng Lương
66

 
Các nhân tố ảnh hưởng đến năng suất cá lồng tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình
Lưu Thị Thảo
73
 
Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị làm lạnh nước biển điều hòa nhiệt độ cho bể nuôi tôm hùm thương phẩm trên cạn
Trần Đại Tiến, Lê Như Chính, Huỳnh Văn Thạo
81

 
Hiện trạng sản xuất và chất lượng của nước mắm mang chỉ dẫn địa lý Phú Quốc
Nguyễn Anh Tuấn, Phạm Văn Triều Anh, Nguyễn Xuân Duy
87
 
Nghiên cứu đánh giá hiện trạng bảo vệ nguồn lợi hải sản vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Nam
Phạm Viết Tích, Trần Đức Phú, Đỗ Văn Thành,
Nguyễn Phi Toàn, Nguyễn Đình Phùng, Tô Văn Phương
95


 
 
VẤN ĐỀ TRAO ĐỔI
 
Nghiên cứu đề xuất bộ thông số chẩn đoán trạng thái kỹ thuật cho máy chính tàu cá Việt Nam
Hồ Đức Tuấn, Mai Đức Nghĩa
103