Thông báo

THÔNG BÁO VIẾT BÀI CHO HỘI THẢO QUỐC TẾ "THE 1ST SRIWIJAYA INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL ISSUES"
(Được đăng bởi: KH CN Ngày đăng:(23-05-2018))

        Phòng KHCN xin thông báo đến toàn thể CBVC trong trường được biết và viết bài tham dự Hội thảo quốc tế "The 1st Sriwijaya International Conference on Environmental issues" tổ chức vào ngày 26, 27/9/2018, tại Palembang, Nam Sumatera, Indonesia. 
       Đây là cơ hội tốt để các nhà khoa học trao đổi, thảo luận những ý tưởng, kinh nghiệm liên quan đến môi trường, biến đổi khí hậu và công bố các bài báo quốc tế. Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên trân trọng kính mời các nhà khoa học thuộc các trường trong Câu lạc bộ viết bài theo chủ đề và gửi bài cho Hội thảo
      Chi tiết xem trên website: http://sricoenv.conf.unsri.ac.id
      Thời hạn nộp bài: 10/6/2018
      Thời hạn thông báo chấp nhận đăng: 20/6/2018
      Các bài báo được chấp nhận đăng sẽ được công bố trên kỷ yếu SRICOENV 2018 và sẽ được xác định chỉ số bởi Thomson Reuters và SCOPUS.
      Kính đề nghị Quý thầy, cô gửi các thông tin về Hội thảo tới toàn thể CB-GV trong nhà trường được biết và tham gia viết bài.


Thông báo khác
Thông báo viết bài cho Hội thảo quốc tế "The 1st Sriwijaya International Conference on Environmental issues" (23-05-2018)
Thông báo đăng ký tham dự Hội thảo "Giáo dục Đại học - Chuẩn hóa và Hội nhập quốc tế (VEC 2018)" (16-05-2018)
Thư mời tham dự hội nghị KH Sinh học quốc tế lần thứ 7 (IBSC 2018) (13-03-2018)
Thông báo đề xuất nhiệm vụ KH&CN với tỉnh Khánh Hòa năm 2019 (13-03-2018)
Thông báo đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KHCN của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (12-03-2018)
Thông báo đăng ký tham dự Hội thảo iAsT-2018 tổ chức tại trường Đại học Nông Lâm tp HCM (06-03-2018)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ nghiên cứu cơ bản trong Khoa học xã hội và nhân văn tài trợ bắt đầu thực hiện từ năm 2018 đợt II (02-03-2018)
Viết bài tham gia Hội thảo KH "Đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên" (16-01-2018)
Đăng ký đề xuất nhiệm vụ KHCN năm 2019 của Tỉnh Thừa Thiên Huế (16-01-2018)
Thông báo số 2 về tổ chức Hội nghị "Giải pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu Khoa học tại Trường Đại học Nha Trang" (11-01-2018)
 
123456