Thông báo

THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO KH QUỐC GIA "XÁC ĐỊNH VÀ PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH KINH TẾ CÓ LỢI THẾ TRONG BỐI CẢNH TỰ DO HÓA THƯƠNG MẠI"
(Được đăng bởi: KH CN Ngày đăng:(28-01-2019))

           Phòng KHCN gửi quý thầy cô Thư mời viết bài cho Hội thảo Khoa học Cấp Quốc gia  "Xác định và phát triển các ngành kinh tế có lợi thế trong bối cảnh tự do hóa thương mại" do Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng phối hợp với Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG Tp. HCM tổ chức.
            Nội dung Thư mời , thời gian, địa điểm và chương trình Hội thảo vui lòng tham khảo file đính kèm.
                   - Thời hạn nộp bài: trước ngày 01/03/2019 (Thứ Sáu).   
                   - Thời gian & địa điểm tổ chức Hội thảo:  08h30 ngày 29 tháng 03 năm 2019 tại Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG TP.HCM, số 669 QL1A, khu phố 3, Thủ Đức, Hồ Chí Minh.  

File đính kèm:
Thư mời hội thảo
Thông báo khác
Thư mời viết bài hội thảo KH quốc gia "Xác định và phát triển các ngành kinh tế có lợi thế trong bối cảnh tự do hóa thương mại" (28-01-2019)
Thông báo viết bài tham gia hội nghị Khoa học & Công nghệ trẻ Bách khoa 2019 (14-01-2019)
Thông báo viết bài tham gia hội thảo câu lạc bộ KH&CN các trường ĐH Kỹ thuật lần thứ 54 (11-01-2019)
Thông báo Hội nghị KHCN Việt Nam - Nhật Bản (10-01-2019)
Thông báo đăng ký, đặt hàng nhiệm vụ KHCN tỉnh Quảng Ninh (07-01-2019)
Mời viết bài cho Hội thảo quốc tế "Chiến lược quản lý nông nghiệp trong điều kiện biến đổi khí hậu" (18-12-2018)
Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì Đề tài KH tỉnh Khánh Hòa năm 2019 (18-12-2018)
Thông báo đề xuất nhiệm vụ KHCN lĩnh vực khai thác, chế biến khoáng sản (04-12-2018)
Thông báo Chương trình tài trợ NCCB trong Khoa học tự nhiên và kỹ thuật năm 2019 của Quỹ NAFOSTED – đợt 1 (04-12-2018)
HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM - ĐÀI LOAN LẦN THỨ 4 VỀ CÔNG NGHỆ NUÔI BIỂN TIÊN TIẾN (28-11-2018)
 
12345678