Thông báo

XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KHCN NĂM 2017 VỚI BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(Được đăng bởi: KH CN Ngày đăng:(30-03-2016))

Thực hiện thông báo số 174/TB-ĐHNT ngày 30/3/2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Nha Trang về việc xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2017, Phòng KHCN xin thông báo đến toàn thể CBVC trong Trường được biết và đề xuất các nhiệm vụ KH&CN theo hướng dẫn tại thông báo 174.
Đây là nhiệm vụ và cơ sở quan trọng để Phòng KHCN trình Hội đồng KHĐT, lãnh đạo Nhà trường xem xét và đưa vào kế hoạch thực hiện trong năm 2017. Đơn vị và CBVC chủ động đề xuất nhiệm vụ KHCN thì cơ hội được lựa chọn đưa vào danh mục để tuyển chọn thực hiện trong năm 2017 sẽ cao hơn.
Biểu mẫu phục vụ xây dựng nhiệm vụ KH&CN năm 2017 (tải biểu mẫu).
Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, CBVC có thể liên hệ với Phòng KHCN (đ/c Nghiệp) để có sự hỗ trợ cần thiết.


Thông báo khác
Viết bài tham gia Hội thảo KH "Đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên" (16-01-2018)
Đăng ký đề xuất nhiệm vụ KHCN năm 2019 của Tỉnh Thừa Thiên Huế (16-01-2018)
Thông báo số 2 về tổ chức Hội nghị "Giải pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu Khoa học tại Trường Đại học Nha Trang" (11-01-2018)
Thông báo tổ chức Hội nghị "Giải pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu Khoa học tại Trường Đại học Nha Trang" (18-12-2017)
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN CÁ NHÂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI THUỘC CHƯƠNG TRÌNH KHCN CẤP BỘ NĂM 2017 (02-11-2017)
Thông báo mời viết bài và tham dự Hội nghị Quốc tế về Cơ khí Nông nghiệp và Kỹ thuật Hệ thống Sinh học (20-09-2017)
Thông báo viết bài tham gia Hội thảo Quốc tế: "Nghiên cứu KH phục vụ công tác đào tạo" (20-09-2017)
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN CÁ NHÂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KHCN CẤP BỘ NĂM 2018 (18-09-2017)
Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án tỉnh Sóc Trăng năm 2018 (14-09-2017)
Thông báo viết bài tham luận cho Hội thảo KHCN tỉnh Lâm Đồng (29-03-2017)
 
12345