Thông báo

XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KHCN NĂM 2017 VỚI BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(Được đăng bởi: KH CN Ngày đăng:(30-03-2016))

Thực hiện thông báo số 174/TB-ĐHNT ngày 30/3/2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Nha Trang về việc xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2017, Phòng KHCN xin thông báo đến toàn thể CBVC trong Trường được biết và đề xuất các nhiệm vụ KH&CN theo hướng dẫn tại thông báo 174.
Đây là nhiệm vụ và cơ sở quan trọng để Phòng KHCN trình Hội đồng KHĐT, lãnh đạo Nhà trường xem xét và đưa vào kế hoạch thực hiện trong năm 2017. Đơn vị và CBVC chủ động đề xuất nhiệm vụ KHCN thì cơ hội được lựa chọn đưa vào danh mục để tuyển chọn thực hiện trong năm 2017 sẽ cao hơn.
Biểu mẫu phục vụ xây dựng nhiệm vụ KH&CN năm 2017 (tải biểu mẫu).
Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, CBVC có thể liên hệ với Phòng KHCN (đ/c Nghiệp) để có sự hỗ trợ cần thiết.


Thông báo khác
Thư mời tham dự hội nghị KH Sinh học quốc tế lần thứ 7 (IBSC 2018) (13-03-2018)
Thông báo đề xuất nhiệm vụ KH&CN với tỉnh Khánh Hòa năm 2019 (13-03-2018)
Thông báo đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KHCN của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (12-03-2018)
Thông báo đăng ký tham dự Hội thảo iAsT-2018 tổ chức tại trường Đại học Nông Lâm tp HCM (06-03-2018)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ nghiên cứu cơ bản trong Khoa học xã hội và nhân văn tài trợ bắt đầu thực hiện từ năm 2018 đợt II (02-03-2018)
Viết bài tham gia Hội thảo KH "Đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên" (16-01-2018)
Đăng ký đề xuất nhiệm vụ KHCN năm 2019 của Tỉnh Thừa Thiên Huế (16-01-2018)
Thông báo số 2 về tổ chức Hội nghị "Giải pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu Khoa học tại Trường Đại học Nha Trang" (11-01-2018)
Thông báo tổ chức Hội nghị "Giải pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu Khoa học tại Trường Đại học Nha Trang" (18-12-2017)
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN CÁ NHÂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI THUỘC CHƯƠNG TRÌNH KHCN CẤP BỘ NĂM 2017 (02-11-2017)
 
123456