PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Số 02 Nguyễn Đình Chiểu - Nha Trang -khánh Hòa

Phone: 058.2.220747 Email: khcn@ntu.edu.vn

You are here: ThongBao

Thông báo

XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KHCN NĂM 2017 VỚI BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(Được đăng bởi: KH CN Ngày đăng:(30-03-2016))

Thực hiện thông báo số 174/TB-ĐHNT ngày 30/3/2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Nha Trang về việc xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2017, Phòng KHCN xin thông báo đến toàn thể CBVC trong Trường được biết và đề xuất các nhiệm vụ KH&CN theo hướng dẫn tại thông báo 174.
Đây là nhiệm vụ và cơ sở quan trọng để Phòng KHCN trình Hội đồng KHĐT, lãnh đạo Nhà trường xem xét và đưa vào kế hoạch thực hiện trong năm 2017. Đơn vị và CBVC chủ động đề xuất nhiệm vụ KHCN thì cơ hội được lựa chọn đưa vào danh mục để tuyển chọn thực hiện trong năm 2017 sẽ cao hơn.
Biểu mẫu phục vụ xây dựng nhiệm vụ KH&CN năm 2017 (tải biểu mẫu).
Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, CBVC có thể liên hệ với Phòng KHCN (đ/c Nghiệp) để có sự hỗ trợ cần thiết.


Thông báo khác
Thông báo viết bài tham luận cho Hội thảo KHCN tỉnh Lâm Đồng (29-03-2017)
Thông báo đề xuất nghiên cứu thực hiện nhiệm vụ KHCN năm 2018 tỉnh Phú Yên (28-03-2017)
Thông báo đặt hàng nhiệm vụ KHCN năm 2018 tỉnh Quảng Ngãi (28-03-2017)
Thông báo đặt hàng nhiệm vụ KHCN năm 2018 của Tỉnh Lâm Đồng (27-03-2017)
Thông báo đặt hàng nhiệm vụ KHCN năm 2018 của Tỉnh Quảng Ninh (27-03-2017)
Thông báo Hội thảo khoa học "Thu nhận và ứng dụng sản phẩm giá trị gia tăng từ phế liệu tôm tại Việt Nam" (14-03-2017)
Thông báo kéo dài thời hạn nộp hồ sơ tham gia Giải thưởng Bảo Sơn (08-03-2017)
THÔNG BÁO XÂY DỰNG NHIỆM VỤ KHCN ĐÓN ĐẦU CHO NĂM 2018 (26-02-2017)
Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh thực hiện tại Kiên Giang năm 2018 (23-02-2017)
Viết bài báo tiếng Anh trên Tạp chí KHCNTS số 3.2017 (23-02-2017)
 
1234

Thông tin liên hệ
Phòng Khoa học Công nghệ,
Trường Đại học Nha Trang
Phone: 058.2.220747      
Email: khcn@ntu.edu.vn