Thông báo

VIẾT BÀI BÁO TIẾNG ANH TRÊN TẠP CHÍ KHCNTS SỐ 3.2017
(Được đăng bởi: KH CN Ngày đăng:(23-02-2017))

Để chuẩn bị xuất bản chuyên san của Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản bằng tiếng Anh, Trường Đại học Nha Trang kính mời quý Thầy/Cô, các nhà nghiên cứu trong và ngoài Trường tham gia viết bài báo nghiên cứu/trao đổi về các lĩnh vực (theo tôn chỉ, mục đích của Tạp chí) dưới đây:
Nuôi trồng thủy sản;
Chế biến thủy sản;
Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản;
Cơ khí thủy sản;
Kinh tế thủy sản;
Các ngành khác liên quan đến thủy sản.
            Bài viết gửi về địa chỉ sau đây:
            Văn phòng Tạp chí – Phòng Khoa học Công nghệ, Trường Đại học Nha Trang, số 2 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang, Khánh Hòa.
            Email: tapchidhnt@ntu.edu.vn
            Điện thoại: 0582220767
            Thời gian nhận bài: từ ngày ra thông báo đến ngày 15/7/2017.
    Trân trọng.
        

 

Thông báo khác
Thư mời tham dự hội nghị KH Sinh học quốc tế lần thứ 7 (IBSC 2018) (13-03-2018)
Thông báo đề xuất nhiệm vụ KH&CN với tỉnh Khánh Hòa năm 2019 (13-03-2018)
Thông báo đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KHCN của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (12-03-2018)
Thông báo đăng ký tham dự Hội thảo iAsT-2018 tổ chức tại trường Đại học Nông Lâm tp HCM (06-03-2018)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ nghiên cứu cơ bản trong Khoa học xã hội và nhân văn tài trợ bắt đầu thực hiện từ năm 2018 đợt II (02-03-2018)
Viết bài tham gia Hội thảo KH "Đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên" (16-01-2018)
Đăng ký đề xuất nhiệm vụ KHCN năm 2019 của Tỉnh Thừa Thiên Huế (16-01-2018)
Thông báo số 2 về tổ chức Hội nghị "Giải pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu Khoa học tại Trường Đại học Nha Trang" (11-01-2018)
Thông báo tổ chức Hội nghị "Giải pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu Khoa học tại Trường Đại học Nha Trang" (18-12-2017)
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN CÁ NHÂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI THUỘC CHƯƠNG TRÌNH KHCN CẤP BỘ NĂM 2017 (02-11-2017)
 
123456