Thông báo

THÔNG BÁO ĐẶT HÀNG NHIỆM VỤ KHCN NĂM 2018 CỦA TỈNH QUẢNG NINH
(Được đăng bởi: KH CN Ngày đăng:(27-03-2017))

      Ngày 08 tháng 03 năm 2017, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh đã ký và phát hành Thông báo số 279/KHCN-QLKH về việc đề xuất đặt hàng các nhiệm vụ KH&CN thực hiện tại tỉnh Quảng Ninh năm 2018 với các nhiệm vụ trọng tâm đã được nêu tại thông báo.
      Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh trân trọng thông báo đến các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hoạt động KH&CN trong và ngoài tỉnh; Lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh Quảng Ninh quan tâm, xây dựng hồ sơ đề xuất đặt hàng các nhiệm vụ KH&CN, phục vụ sự nghiệp phát triển ngành, địa phương tỉnh.
       Phiếu đề xuất nhiệm vụ KHCN gửi về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh.
       Địa chỉ:  Phố Hải Lộc, Phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long.
       Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày thông báo cho đến ngày 15/04/2017
       Mẫu phiếu đề xuất nhiệm vụ xin tham khảo Thông báo đính kèm.
       Thông báo đề xuất nhiệm vụ KHCN 2018 tỉnh Quảng Ninh.
Thông báo khác
Thông báo viết bài cho Hội thảo quốc tế "The 1st Sriwijaya International Conference on Environmental issues" (23-05-2018)
Thông báo đăng ký tham dự Hội thảo "Giáo dục Đại học - Chuẩn hóa và Hội nhập quốc tế (VEC 2018)" (16-05-2018)
Thư mời tham dự hội nghị KH Sinh học quốc tế lần thứ 7 (IBSC 2018) (13-03-2018)
Thông báo đề xuất nhiệm vụ KH&CN với tỉnh Khánh Hòa năm 2019 (13-03-2018)
Thông báo đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KHCN của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (12-03-2018)
Thông báo đăng ký tham dự Hội thảo iAsT-2018 tổ chức tại trường Đại học Nông Lâm tp HCM (06-03-2018)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ nghiên cứu cơ bản trong Khoa học xã hội và nhân văn tài trợ bắt đầu thực hiện từ năm 2018 đợt II (02-03-2018)
Viết bài tham gia Hội thảo KH "Đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên" (16-01-2018)
Đăng ký đề xuất nhiệm vụ KHCN năm 2019 của Tỉnh Thừa Thiên Huế (16-01-2018)
Thông báo số 2 về tổ chức Hội nghị "Giải pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu Khoa học tại Trường Đại học Nha Trang" (11-01-2018)
 
123456