Thông báo

THÔNG BÁO ĐẶT HÀNG NHIỆM VỤ KHCN NĂM 2018 CỦA TỈNH LÂM ĐỒNG
(Được đăng bởi: KH CN Ngày đăng:(27-03-2017))

       Ngày 27 tháng 12 năm 2016, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng đã ký và phát hành Thông báo số 685/TB-SKHCN về việc đề xuất đặt hàng các nhiệm vụ KH&CN thực hiện tại tỉnh Lâm Đồng năm 2018 với các nhiệm vụ trọng tâm đã được nêu tại thông báo.
      Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng trân trọng thông báo đến các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hoạt động KH&CN trong và ngoài tỉnh; Lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh Lâm Đồng quan tâm, xây dựng hồ sơ đề xuất đặt hàng các nhiệm vụ KH&CN, phục vụ sự nghiệp phát triển ngành, địa phương tỉnh.

       Hồ sơ đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN bao gồm:
       + Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN (mẫu 01)
       + Biên bản họp hội đồng KH&CN cấp Sở, ngành, địa phương hoặc bản nhận xét của chuyên gia về đề xuất đặt hàng.
       Các Sở, ngành, địa phương đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN theo mẫu 02.

       Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận liên lục đề xuất và đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN trong năm. Thời gian xem xét đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN thực hiện hàng quý.
       Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Quản lý Khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng - Điện thoại: 063.3822106
       Mẫu 01 và 02 phiếu đề xuất nhiệm vụ xin tham khảo Thông báo đính kèm.
       Thông báo đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2018 tỉnh Lâm Đồng
Thông báo khác
Thông báo viết bài cho Hội thảo quốc tế "The 1st Sriwijaya International Conference on Environmental issues" (23-05-2018)
Thông báo đăng ký tham dự Hội thảo "Giáo dục Đại học - Chuẩn hóa và Hội nhập quốc tế (VEC 2018)" (16-05-2018)
Thư mời tham dự hội nghị KH Sinh học quốc tế lần thứ 7 (IBSC 2018) (13-03-2018)
Thông báo đề xuất nhiệm vụ KH&CN với tỉnh Khánh Hòa năm 2019 (13-03-2018)
Thông báo đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KHCN của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (12-03-2018)
Thông báo đăng ký tham dự Hội thảo iAsT-2018 tổ chức tại trường Đại học Nông Lâm tp HCM (06-03-2018)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ nghiên cứu cơ bản trong Khoa học xã hội và nhân văn tài trợ bắt đầu thực hiện từ năm 2018 đợt II (02-03-2018)
Viết bài tham gia Hội thảo KH "Đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên" (16-01-2018)
Đăng ký đề xuất nhiệm vụ KHCN năm 2019 của Tỉnh Thừa Thiên Huế (16-01-2018)
Thông báo số 2 về tổ chức Hội nghị "Giải pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu Khoa học tại Trường Đại học Nha Trang" (11-01-2018)
 
123456