Thông báo

THÔNG BÁO ĐẶT HÀNG NHIỆM VỤ KHCN NĂM 2018 CỦA TỈNH LÂM ĐỒNG
(Được đăng bởi: KH CN Ngày đăng:(27-03-2017))

       Ngày 27 tháng 12 năm 2016, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng đã ký và phát hành Thông báo số 685/TB-SKHCN về việc đề xuất đặt hàng các nhiệm vụ KH&CN thực hiện tại tỉnh Lâm Đồng năm 2018 với các nhiệm vụ trọng tâm đã được nêu tại thông báo.
      Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng trân trọng thông báo đến các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hoạt động KH&CN trong và ngoài tỉnh; Lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh Lâm Đồng quan tâm, xây dựng hồ sơ đề xuất đặt hàng các nhiệm vụ KH&CN, phục vụ sự nghiệp phát triển ngành, địa phương tỉnh.

       Hồ sơ đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN bao gồm:
       + Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN (mẫu 01)
       + Biên bản họp hội đồng KH&CN cấp Sở, ngành, địa phương hoặc bản nhận xét của chuyên gia về đề xuất đặt hàng.
       Các Sở, ngành, địa phương đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN theo mẫu 02.

       Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận liên lục đề xuất và đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN trong năm. Thời gian xem xét đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN thực hiện hàng quý.
       Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Quản lý Khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng - Điện thoại: 063.3822106
       Mẫu 01 và 02 phiếu đề xuất nhiệm vụ xin tham khảo Thông báo đính kèm.
       Thông báo đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2018 tỉnh Lâm Đồng
Thông báo khác
Viết bài tham gia Hội thảo KH "Đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên" (16-01-2018)
Đăng ký đề xuất nhiệm vụ KHCN năm 2019 của Tỉnh Thừa Thiên Huế (16-01-2018)
Thông báo số 2 về tổ chức Hội nghị "Giải pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu Khoa học tại Trường Đại học Nha Trang" (11-01-2018)
Thông báo tổ chức Hội nghị "Giải pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu Khoa học tại Trường Đại học Nha Trang" (18-12-2017)
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN CÁ NHÂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI THUỘC CHƯƠNG TRÌNH KHCN CẤP BỘ NĂM 2017 (02-11-2017)
Thông báo mời viết bài và tham dự Hội nghị Quốc tế về Cơ khí Nông nghiệp và Kỹ thuật Hệ thống Sinh học (20-09-2017)
Thông báo viết bài tham gia Hội thảo Quốc tế: "Nghiên cứu KH phục vụ công tác đào tạo" (20-09-2017)
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN CÁ NHÂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KHCN CẤP BỘ NĂM 2018 (18-09-2017)
Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án tỉnh Sóc Trăng năm 2018 (14-09-2017)
Thông báo viết bài tham luận cho Hội thảo KHCN tỉnh Lâm Đồng (29-03-2017)
 
12345