Thông báo

THÔNG BÁO ĐẶT HÀNG NHIỆM VỤ KHCN NĂM 2018 CỦA TỈNH LÂM ĐỒNG
(Được đăng bởi: KH CN Ngày đăng:(27-03-2017))

       Ngày 27 tháng 12 năm 2016, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng đã ký và phát hành Thông báo số 685/TB-SKHCN về việc đề xuất đặt hàng các nhiệm vụ KH&CN thực hiện tại tỉnh Lâm Đồng năm 2018 với các nhiệm vụ trọng tâm đã được nêu tại thông báo.
      Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng trân trọng thông báo đến các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hoạt động KH&CN trong và ngoài tỉnh; Lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh Lâm Đồng quan tâm, xây dựng hồ sơ đề xuất đặt hàng các nhiệm vụ KH&CN, phục vụ sự nghiệp phát triển ngành, địa phương tỉnh.

       Hồ sơ đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN bao gồm:
       + Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN (mẫu 01)
       + Biên bản họp hội đồng KH&CN cấp Sở, ngành, địa phương hoặc bản nhận xét của chuyên gia về đề xuất đặt hàng.
       Các Sở, ngành, địa phương đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN theo mẫu 02.

       Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận liên lục đề xuất và đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN trong năm. Thời gian xem xét đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN thực hiện hàng quý.
       Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Quản lý Khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng - Điện thoại: 063.3822106
       Mẫu 01 và 02 phiếu đề xuất nhiệm vụ xin tham khảo Thông báo đính kèm.
       Thông báo đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2018 tỉnh Lâm Đồng
Thông báo khác
Thôn báo về Cuộc thi sáng tạo khoa học "Green Talents" (06-05-2020)
Thông báo số 2 - Hội thảo Câu lạc bộ Khoa học và Công nghệ các trường đại học kỹ thuật lần thứ 56 (24-04-2020)
Chương trình học bổng đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ trong nước của Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF) (31-03-2020)
Thông báo đăng ký tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KHCN tỉnh Bến Tre (31-03-2020)
Thông báo xét duyệt đề tài cấp trường và đề tài sinh viên đợt 1 năm 2020 (09-03-2020)
Mời viết bài tham luận cho Hội thảo Câu lạc bộ KH&CN các Trường Đại học kỹ thuật lần thứ 56 (26-02-2020)
Thông báo "Hội thảo Ứng dụng Công nghệ thông tin trong Nông nghiệp Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (APFITA 2020)" (24-02-2020)
Chương trình Học bổng KHCN Đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ Du học Nước ngoài của Tập đoàn Vingroup (18-02-2020)
Thông báo Chương trình tài trợ nghiên cứu cơ bản trong Khoa học xã hội và nhân văn năm 2020 đợt II (18-02-2020)
Thông báo đề xuất nhiệm vụ KHCN thực hiện từ năm 2020 của tỉnh Quảng Ngãi (04-02-2020)
 
12345678910...