Thông báo

THÔNG BÁO ĐẶT HÀNG NHIỆM VỤ KHCN NĂM 2018 TỈNH QUẢNG NGÃI
(Được đăng bởi: KH CN Ngày đăng:(28-03-2017))

Ngày 21 tháng 03 năm 2017, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi đã ký và phát hành Thông báo số 251/SKHCN về việc đề xuất đặt hàng các nhiệm vụ KH&CN thực hiện tại tỉnh Quảng Ngãi năm 2018 với các nhiệm vụ trọng tâm đã được nêu tại thông báo.
      Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi trân trọng thông báo đến các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hoạt động KH&CN trong và ngoài tỉnh; Lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh Quảng Ngãi quan tâm, xây dựng hồ sơ đề xuất đặt hàng các nhiệm vụ KH&CN, phục vụ sự nghiệp phát triển ngành, địa phương tỉnh.
       Phiếu đề xuất nhiệm vụ KHCN gửi về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi.
       Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày thông báo cho đến ngày 30/05/2017
       Mẫu phiếu đề xuất nhiệm vụ xin tham khảo Thông báo đính kèm và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi tại địa chỉ: http://skh.quangngai.gov.vn
       Thông báo đề xuất nhiệm vụ KHCN tỉnh Quảng Ngãi
Thông báo khác
Thôn báo về Cuộc thi sáng tạo khoa học "Green Talents" (06-05-2020)
Thông báo số 2 - Hội thảo Câu lạc bộ Khoa học và Công nghệ các trường đại học kỹ thuật lần thứ 56 (24-04-2020)
Chương trình học bổng đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ trong nước của Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF) (31-03-2020)
Thông báo đăng ký tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KHCN tỉnh Bến Tre (31-03-2020)
Thông báo xét duyệt đề tài cấp trường và đề tài sinh viên đợt 1 năm 2020 (09-03-2020)
Mời viết bài tham luận cho Hội thảo Câu lạc bộ KH&CN các Trường Đại học kỹ thuật lần thứ 56 (26-02-2020)
Thông báo "Hội thảo Ứng dụng Công nghệ thông tin trong Nông nghiệp Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (APFITA 2020)" (24-02-2020)
Chương trình Học bổng KHCN Đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ Du học Nước ngoài của Tập đoàn Vingroup (18-02-2020)
Thông báo Chương trình tài trợ nghiên cứu cơ bản trong Khoa học xã hội và nhân văn năm 2020 đợt II (18-02-2020)
Thông báo đề xuất nhiệm vụ KHCN thực hiện từ năm 2020 của tỉnh Quảng Ngãi (04-02-2020)
 
12345678910...