Thông báo

THÔNG BÁO ĐỀ XUẤT NGHIÊN CỨU THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHCN NĂM 2018 TỈNH PHÚ YÊN
(Được đăng bởi: KH CN Ngày đăng:(28-03-2017))

       Ngày 19 tháng 01 năm 2017, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên đã ký và phát hành Thông báo số 04/TB-SKHCN về việc đề xuất đặt hàng các nhiệm vụ KH&CN thực hiện tại tỉnh Phú Yên năm 2018 với các nhiệm vụ trọng tâm đã được nêu tại thông báo.
      Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên trân trọng thông báo đến các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hoạt động KH&CN trong và ngoài tỉnh; Lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh Phú Yên quan tâm, xây dựng hồ sơ đề xuất đặt hàng các nhiệm vụ KH&CN, phục vụ sự nghiệp phát triển ngành, địa phương tỉnh.
       Hồ sơ đề xuất bao gồm
       - Mẫu A1-ĐXNV đối với các tổ chức/cá nhân
       - Mẫu B1-ĐXĐH đối với các sở, ngành, UBND cấp huyện
       Mẫu phiếu đề xuất nhiệm vụ và các tài liệu liên quan xin tham khảo Thông báo đính kèm hoặc trên Website http://www.khcnpy.gov.vn

       Phiếu đề xuất nhiệm vụ KHCN gửi về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên.
       Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày thông báo cho đến ngày 15/04/2017
       Thông báo đề xuất nhiệm vụ KHCN của tỉnh Phú Yên.
Thông báo khác
Thôn báo về Cuộc thi sáng tạo khoa học "Green Talents" (06-05-2020)
Thông báo số 2 - Hội thảo Câu lạc bộ Khoa học và Công nghệ các trường đại học kỹ thuật lần thứ 56 (24-04-2020)
Chương trình học bổng đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ trong nước của Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF) (31-03-2020)
Thông báo đăng ký tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KHCN tỉnh Bến Tre (31-03-2020)
Thông báo xét duyệt đề tài cấp trường và đề tài sinh viên đợt 1 năm 2020 (09-03-2020)
Mời viết bài tham luận cho Hội thảo Câu lạc bộ KH&CN các Trường Đại học kỹ thuật lần thứ 56 (26-02-2020)
Thông báo "Hội thảo Ứng dụng Công nghệ thông tin trong Nông nghiệp Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (APFITA 2020)" (24-02-2020)
Chương trình Học bổng KHCN Đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ Du học Nước ngoài của Tập đoàn Vingroup (18-02-2020)
Thông báo Chương trình tài trợ nghiên cứu cơ bản trong Khoa học xã hội và nhân văn năm 2020 đợt II (18-02-2020)
Thông báo đề xuất nhiệm vụ KHCN thực hiện từ năm 2020 của tỉnh Quảng Ngãi (04-02-2020)
 
12345678910...