Thông báo

THÔNG BÁO ĐỀ XUẤT NGHIÊN CỨU THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHCN NĂM 2018 TỈNH PHÚ YÊN
(Được đăng bởi: KH CN Ngày đăng:(28-03-2017))

       Ngày 19 tháng 01 năm 2017, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên đã ký và phát hành Thông báo số 04/TB-SKHCN về việc đề xuất đặt hàng các nhiệm vụ KH&CN thực hiện tại tỉnh Phú Yên năm 2018 với các nhiệm vụ trọng tâm đã được nêu tại thông báo.
      Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên trân trọng thông báo đến các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hoạt động KH&CN trong và ngoài tỉnh; Lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh Phú Yên quan tâm, xây dựng hồ sơ đề xuất đặt hàng các nhiệm vụ KH&CN, phục vụ sự nghiệp phát triển ngành, địa phương tỉnh.
       Hồ sơ đề xuất bao gồm
       - Mẫu A1-ĐXNV đối với các tổ chức/cá nhân
       - Mẫu B1-ĐXĐH đối với các sở, ngành, UBND cấp huyện
       Mẫu phiếu đề xuất nhiệm vụ và các tài liệu liên quan xin tham khảo Thông báo đính kèm hoặc trên Website http://www.khcnpy.gov.vn

       Phiếu đề xuất nhiệm vụ KHCN gửi về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên.
       Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày thông báo cho đến ngày 15/04/2017
       Thông báo đề xuất nhiệm vụ KHCN của tỉnh Phú Yên.
Thông báo khác
Thông báo đề xuất nhiệm vụ KHCN 2019 thuộc Chương trình Phát triển khoa học cơ bản (18-09-2018)
Hội thảo quốc tế Việt Nam- Đài Loan lần thứ 4 về công nghệ nuôi biển tiên tiến. (18-09-2018)
Thông báo viết bài tham dự HTKH các trường ĐH Kỹ thuật lần thứ 35 (05-09-2018)
Thông báo mời viết bài cho Hội thảo Quốc gia tổ chức tại Đại học Kiên Giang (05-09-2018)
Thông báo đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KH tỉnh Kiên Giang (05-09-2018)
Thông báo viết bài cho Hội thảo quốc tế "The 1st Sriwijaya International Conference on Environmental issues" (23-05-2018)
Thông báo đăng ký tham dự Hội thảo "Giáo dục Đại học - Chuẩn hóa và Hội nhập quốc tế (VEC 2018)" (16-05-2018)
Thư mời tham dự hội nghị KH Sinh học quốc tế lần thứ 7 (IBSC 2018) (13-03-2018)
Thông báo đề xuất nhiệm vụ KH&CN với tỉnh Khánh Hòa năm 2019 (13-03-2018)
Thông báo đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KHCN của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (12-03-2018)
 
123456