Thông báo

TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI, DỰ ÁN TỈNH SÓC TRĂNG NĂM 2018
(Được đăng bởi: KH CN Ngày đăng:(14-09-2017))

      Ngày 06 tháng 9 năm 2017, Sở KHCN tỉnh Sóc Trăng đã ra thông báo Số 66/TB-SKHCN về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài dự án nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh năm 2018.
      Chi tiết thông báo và các biểu mẫu xin tham khảo file đính kèm.
      Hồ sơ đăng ký gửi về phòng KHCN trước ngày 15/10/2017.
      
File đính kèm:
- Thông báo 66
- Biểu mẫu
Thông báo khác
Thông báo mời viết bài và tham dự Hội nghị Quốc tế về Cơ khí Nông nghiệp và Kỹ thuật Hệ thống Sinh học (20-09-2017)
Thông báo viết bài tham gia Hội thảo Quốc tế: "Nghiên cứu KH phục vụ công tác đào tạo" (20-09-2017)
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN CÁ NHÂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KHCN CẤP BỘ NĂM 2018 (18-09-2017)
Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án tỉnh Sóc Trăng năm 2018 (14-09-2017)
Thông báo viết bài tham luận cho Hội thảo KHCN tỉnh Lâm Đồng (29-03-2017)
Thông báo đề xuất nghiên cứu thực hiện nhiệm vụ KHCN năm 2018 tỉnh Phú Yên (28-03-2017)
Thông báo đặt hàng nhiệm vụ KHCN năm 2018 tỉnh Quảng Ngãi (28-03-2017)
Thông báo đặt hàng nhiệm vụ KHCN năm 2018 của Tỉnh Lâm Đồng (27-03-2017)
Thông báo đặt hàng nhiệm vụ KHCN năm 2018 của Tỉnh Quảng Ninh (27-03-2017)
Thông báo Hội thảo khoa học "Thu nhận và ứng dụng sản phẩm giá trị gia tăng từ phế liệu tôm tại Việt Nam" (14-03-2017)
 
12345