Thông báo

THÔNG BÁO VIẾT BÀI THAM GIA HỘI THẢO QUỐC TẾ: "NGHIÊN CỨU KH PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO"
(Được đăng bởi: KH CN Ngày đăng:(20-09-2017))

      Ngày 08 tháng 9 năm 2017 Trường Đại học Kiên Giang đã có Thông báo số 135/TB-ĐHKG về việc viết bài tham gia Hội thảo quốc tế: "Nghiên cứu khoa học và công tác phục vụ đào tạo" được tổ chức tại Kiên Giang.
      Ban tổ chức hội thảo trân trọng kính mời các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học, viết bài tham luận và báo cáo khoa học tham dự Hội thảo.
      (Chi tiết về thông báo xin tham khảo file đính kèm)
      Các bài viết xin gửi về Phòng KHCN trước ngày 10/10/2017 theo địa chỉ email: khcn@ntu.edu.vn

File đính kèm: Thông báo số 135/TB-ĐHKG
Thông báo khác
Viết bài tham gia Hội thảo KH "Đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên" (16-01-2018)
Đăng ký đề xuất nhiệm vụ KHCN năm 2019 của Tỉnh Thừa Thiên Huế (16-01-2018)
Thông báo số 2 về tổ chức Hội nghị "Giải pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu Khoa học tại Trường Đại học Nha Trang" (11-01-2018)
Thông báo tổ chức Hội nghị "Giải pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu Khoa học tại Trường Đại học Nha Trang" (18-12-2017)
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN CÁ NHÂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI THUỘC CHƯƠNG TRÌNH KHCN CẤP BỘ NĂM 2017 (02-11-2017)
Thông báo mời viết bài và tham dự Hội nghị Quốc tế về Cơ khí Nông nghiệp và Kỹ thuật Hệ thống Sinh học (20-09-2017)
Thông báo viết bài tham gia Hội thảo Quốc tế: "Nghiên cứu KH phục vụ công tác đào tạo" (20-09-2017)
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN CÁ NHÂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KHCN CẤP BỘ NĂM 2018 (18-09-2017)
Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án tỉnh Sóc Trăng năm 2018 (14-09-2017)
Thông báo viết bài tham luận cho Hội thảo KHCN tỉnh Lâm Đồng (29-03-2017)
 
12345