Thông báo

THÔNG BÁO VIẾT BÀI THAM GIA HỘI THẢO QUỐC TẾ: "NGHIÊN CỨU KH PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO"
(Được đăng bởi: KH CN Ngày đăng:(20-09-2017))

      Ngày 08 tháng 9 năm 2017 Trường Đại học Kiên Giang đã có Thông báo số 135/TB-ĐHKG về việc viết bài tham gia Hội thảo quốc tế: "Nghiên cứu khoa học và công tác phục vụ đào tạo" được tổ chức tại Kiên Giang.
      Ban tổ chức hội thảo trân trọng kính mời các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học, viết bài tham luận và báo cáo khoa học tham dự Hội thảo.
      (Chi tiết về thông báo xin tham khảo file đính kèm)
      Các bài viết xin gửi về Phòng KHCN trước ngày 10/10/2017 theo địa chỉ email: khcn@ntu.edu.vn

File đính kèm: Thông báo số 135/TB-ĐHKG
Thông báo khác
Thông báo đề xuất nhiệm vụ KHCN lĩnh vực khai thác, chế biến khoáng sản (04-12-2018)
Thông báo Chương trình tài trợ NCCB trong Khoa học tự nhiên và kỹ thuật năm 2019 của Quỹ NAFOSTED – đợt 1 (04-12-2018)
HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM - ĐÀI LOAN LẦN THỨ 4 VỀ CÔNG NGHỆ NUÔI BIỂN TIÊN TIẾN (28-11-2018)
Thông báo tuyển chọn chủ trì thực hiện đề tài KH&CN năm 2018 tỉnh Khánh Hòa (26-11-2018)
Tài liệu hướng dẫn kê khai các hoạt động KHCN trên Website (29-10-2018)
Thông báo tuyển chọn chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN thuộc lĩnh vực hóa học, KH sự sống, KH trái đất, KH biển (25-10-2018)
Thông báo tuyển chọn chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN thuộc lĩnh vực tài nguyên môi trường biển, hải đảo (23-10-2018)
Khóa học "Cách viết đề xuất nghiên cứu khoa học" năm 2019 tại Philippines (11-10-2018)
Thông báo về cuộc thi sáng chế năm 2018 (04-10-2018)
Đề xuất chương trình KHCN cấp bộ năm 2019 (03-10-2018)
 
12345678