Thông báo

THÔNG BÁO VIẾT BÀI THAM GIA HỘI THẢO QUỐC TẾ: "NGHIÊN CỨU KH PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO"
(Được đăng bởi: KH CN Ngày đăng:(20-09-2017))

      Ngày 08 tháng 9 năm 2017 Trường Đại học Kiên Giang đã có Thông báo số 135/TB-ĐHKG về việc viết bài tham gia Hội thảo quốc tế: "Nghiên cứu khoa học và công tác phục vụ đào tạo" được tổ chức tại Kiên Giang.
      Ban tổ chức hội thảo trân trọng kính mời các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học, viết bài tham luận và báo cáo khoa học tham dự Hội thảo.
      (Chi tiết về thông báo xin tham khảo file đính kèm)
      Các bài viết xin gửi về Phòng KHCN trước ngày 10/10/2017 theo địa chỉ email: khcn@ntu.edu.vn

File đính kèm: Thông báo số 135/TB-ĐHKG
Thông báo khác
Thông báo viết bài cho Hội thảo quốc tế "The 1st Sriwijaya International Conference on Environmental issues" (23-05-2018)
Thông báo đăng ký tham dự Hội thảo "Giáo dục Đại học - Chuẩn hóa và Hội nhập quốc tế (VEC 2018)" (16-05-2018)
Thư mời tham dự hội nghị KH Sinh học quốc tế lần thứ 7 (IBSC 2018) (13-03-2018)
Thông báo đề xuất nhiệm vụ KH&CN với tỉnh Khánh Hòa năm 2019 (13-03-2018)
Thông báo đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KHCN của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (12-03-2018)
Thông báo đăng ký tham dự Hội thảo iAsT-2018 tổ chức tại trường Đại học Nông Lâm tp HCM (06-03-2018)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ nghiên cứu cơ bản trong Khoa học xã hội và nhân văn tài trợ bắt đầu thực hiện từ năm 2018 đợt II (02-03-2018)
Viết bài tham gia Hội thảo KH "Đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên" (16-01-2018)
Đăng ký đề xuất nhiệm vụ KHCN năm 2019 của Tỉnh Thừa Thiên Huế (16-01-2018)
Thông báo số 2 về tổ chức Hội nghị "Giải pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu Khoa học tại Trường Đại học Nha Trang" (11-01-2018)
 
123456