Thông báo

THÔNG BÁO VIẾT BÀI THAM GIA HỘI THẢO QUỐC TẾ: "NGHIÊN CỨU KH PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO"
(Được đăng bởi: KH CN Ngày đăng:(20-09-2017))

      Ngày 08 tháng 9 năm 2017 Trường Đại học Kiên Giang đã có Thông báo số 135/TB-ĐHKG về việc viết bài tham gia Hội thảo quốc tế: "Nghiên cứu khoa học và công tác phục vụ đào tạo" được tổ chức tại Kiên Giang.
      Ban tổ chức hội thảo trân trọng kính mời các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học, viết bài tham luận và báo cáo khoa học tham dự Hội thảo.
      (Chi tiết về thông báo xin tham khảo file đính kèm)
      Các bài viết xin gửi về Phòng KHCN trước ngày 10/10/2017 theo địa chỉ email: khcn@ntu.edu.vn

File đính kèm: Thông báo số 135/TB-ĐHKG
Thông báo khác
Thông báo mời viết bài và tham dự Hội nghị Quốc tế về Cơ khí Nông nghiệp và Kỹ thuật Hệ thống Sinh học (20-09-2017)
Thông báo viết bài tham gia Hội thảo Quốc tế: "Nghiên cứu KH phục vụ công tác đào tạo" (20-09-2017)
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN CÁ NHÂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KHCN CẤP BỘ NĂM 2018 (18-09-2017)
Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án tỉnh Sóc Trăng năm 2018 (14-09-2017)
Thông báo viết bài tham luận cho Hội thảo KHCN tỉnh Lâm Đồng (29-03-2017)
Thông báo đề xuất nghiên cứu thực hiện nhiệm vụ KHCN năm 2018 tỉnh Phú Yên (28-03-2017)
Thông báo đặt hàng nhiệm vụ KHCN năm 2018 tỉnh Quảng Ngãi (28-03-2017)
Thông báo đặt hàng nhiệm vụ KHCN năm 2018 của Tỉnh Lâm Đồng (27-03-2017)
Thông báo đặt hàng nhiệm vụ KHCN năm 2018 của Tỉnh Quảng Ninh (27-03-2017)
Thông báo Hội thảo khoa học "Thu nhận và ứng dụng sản phẩm giá trị gia tăng từ phế liệu tôm tại Việt Nam" (14-03-2017)
 
12345