Thông báo

THÔNG BÁO VIẾT BÀI THAM GIA HỘI THẢO QUỐC TẾ: "NGHIÊN CỨU KH PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO"
(Được đăng bởi: KH CN Ngày đăng:(20-09-2017))

      Ngày 08 tháng 9 năm 2017 Trường Đại học Kiên Giang đã có Thông báo số 135/TB-ĐHKG về việc viết bài tham gia Hội thảo quốc tế: "Nghiên cứu khoa học và công tác phục vụ đào tạo" được tổ chức tại Kiên Giang.
      Ban tổ chức hội thảo trân trọng kính mời các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học, viết bài tham luận và báo cáo khoa học tham dự Hội thảo.
      (Chi tiết về thông báo xin tham khảo file đính kèm)
      Các bài viết xin gửi về Phòng KHCN trước ngày 10/10/2017 theo địa chỉ email: khcn@ntu.edu.vn

File đính kèm: Thông báo số 135/TB-ĐHKG
Thông báo khác
Thông báo đề xuất nhiệm vụ KHCN 2019 thuộc Chương trình Phát triển khoa học cơ bản (18-09-2018)
Hội thảo quốc tế Việt Nam- Đài Loan lần thứ 4 về công nghệ nuôi biển tiên tiến. (18-09-2018)
Thông báo viết bài tham dự HTKH các trường ĐH Kỹ thuật lần thứ 35 (05-09-2018)
Thông báo mời viết bài cho Hội thảo Quốc gia tổ chức tại Đại học Kiên Giang (05-09-2018)
Thông báo đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KH tỉnh Kiên Giang (05-09-2018)
Thông báo viết bài cho Hội thảo quốc tế "The 1st Sriwijaya International Conference on Environmental issues" (23-05-2018)
Thông báo đăng ký tham dự Hội thảo "Giáo dục Đại học - Chuẩn hóa và Hội nhập quốc tế (VEC 2018)" (16-05-2018)
Thư mời tham dự hội nghị KH Sinh học quốc tế lần thứ 7 (IBSC 2018) (13-03-2018)
Thông báo đề xuất nhiệm vụ KH&CN với tỉnh Khánh Hòa năm 2019 (13-03-2018)
Thông báo đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KHCN của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (12-03-2018)
 
123456