Thông báo

THÔNG BÁO MỜI VIẾT BÀI VÀ THAM DỰ HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ CƠ KHÍ NÔNG NGHIỆP VÀ KỸ THUẬT HỆ THỐNG SINH HỌC
(Được đăng bởi: KH CN Ngày đăng:(20-09-2017))

        Ngày 01 tháng 9 năm 2017 Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí  Minh đã có Thông báo số 1 về việc viết bài tham gia và đăng ký tham dự Hội nghị Quốc tế về Cơ khí Nông nghiệp và Kỹ thuật Hệ thống Sinh học.
        (Chi tiết xin tham khảo Thông báo số 1 đính kèm)
        Bài viết và đơn đăng ký tham dự (mẫu phiếu đăng kí xem file đính kèm) xin gửi về Phòng KHCN trước ngày 25/10/2017 theo địa chỉ email: khcn@ntu.edu.vn

File đính kèm:   Thông báo số 1
                          Invitation
                          Mẫu đăng ký tham dự
Thông báo khác
Thông báo đề xuất nhiệm vụ KHCN lĩnh vực khai thác, chế biến khoáng sản (04-12-2018)
Thông báo Chương trình tài trợ NCCB trong Khoa học tự nhiên và kỹ thuật năm 2019 của Quỹ NAFOSTED – đợt 1 (04-12-2018)
HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM - ĐÀI LOAN LẦN THỨ 4 VỀ CÔNG NGHỆ NUÔI BIỂN TIÊN TIẾN (28-11-2018)
Thông báo tuyển chọn chủ trì thực hiện đề tài KH&CN năm 2018 tỉnh Khánh Hòa (26-11-2018)
Tài liệu hướng dẫn kê khai các hoạt động KHCN trên Website (29-10-2018)
Thông báo tuyển chọn chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN thuộc lĩnh vực hóa học, KH sự sống, KH trái đất, KH biển (25-10-2018)
Thông báo tuyển chọn chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN thuộc lĩnh vực tài nguyên môi trường biển, hải đảo (23-10-2018)
Khóa học "Cách viết đề xuất nghiên cứu khoa học" năm 2019 tại Philippines (11-10-2018)
Thông báo về cuộc thi sáng chế năm 2018 (04-10-2018)
Đề xuất chương trình KHCN cấp bộ năm 2019 (03-10-2018)
 
12345678