Thông báo

THÔNG BÁO MỜI VIẾT BÀI VÀ THAM DỰ HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ CƠ KHÍ NÔNG NGHIỆP VÀ KỸ THUẬT HỆ THỐNG SINH HỌC
(Được đăng bởi: KH CN Ngày đăng:(20-09-2017))

        Ngày 01 tháng 9 năm 2017 Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí  Minh đã có Thông báo số 1 về việc viết bài tham gia và đăng ký tham dự Hội nghị Quốc tế về Cơ khí Nông nghiệp và Kỹ thuật Hệ thống Sinh học.
        (Chi tiết xin tham khảo Thông báo số 1 đính kèm)
        Bài viết và đơn đăng ký tham dự (mẫu phiếu đăng kí xem file đính kèm) xin gửi về Phòng KHCN trước ngày 25/10/2017 theo địa chỉ email: khcn@ntu.edu.vn

File đính kèm:   Thông báo số 1
                          Invitation
                          Mẫu đăng ký tham dự
Thông báo khác
Thông báo đề xuất nhiệm vụ KHCN 2019 thuộc Chương trình Phát triển khoa học cơ bản (18-09-2018)
Hội thảo quốc tế Việt Nam- Đài Loan lần thứ 4 về công nghệ nuôi biển tiên tiến. (18-09-2018)
Thông báo viết bài tham dự HTKH các trường ĐH Kỹ thuật lần thứ 35 (05-09-2018)
Thông báo mời viết bài cho Hội thảo Quốc gia tổ chức tại Đại học Kiên Giang (05-09-2018)
Thông báo đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KH tỉnh Kiên Giang (05-09-2018)
Thông báo viết bài cho Hội thảo quốc tế "The 1st Sriwijaya International Conference on Environmental issues" (23-05-2018)
Thông báo đăng ký tham dự Hội thảo "Giáo dục Đại học - Chuẩn hóa và Hội nhập quốc tế (VEC 2018)" (16-05-2018)
Thư mời tham dự hội nghị KH Sinh học quốc tế lần thứ 7 (IBSC 2018) (13-03-2018)
Thông báo đề xuất nhiệm vụ KH&CN với tỉnh Khánh Hòa năm 2019 (13-03-2018)
Thông báo đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KHCN của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (12-03-2018)
 
123456