Thông báo

THÔNG BÁO MỜI VIẾT BÀI VÀ THAM DỰ HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ CƠ KHÍ NÔNG NGHIỆP VÀ KỸ THUẬT HỆ THỐNG SINH HỌC
(Được đăng bởi: KH CN Ngày đăng:(20-09-2017))

        Ngày 01 tháng 9 năm 2017 Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí  Minh đã có Thông báo số 1 về việc viết bài tham gia và đăng ký tham dự Hội nghị Quốc tế về Cơ khí Nông nghiệp và Kỹ thuật Hệ thống Sinh học.
        (Chi tiết xin tham khảo Thông báo số 1 đính kèm)
        Bài viết và đơn đăng ký tham dự (mẫu phiếu đăng kí xem file đính kèm) xin gửi về Phòng KHCN trước ngày 25/10/2017 theo địa chỉ email: khcn@ntu.edu.vn

File đính kèm:   Thông báo số 1
                          Invitation
                          Mẫu đăng ký tham dự
Thông báo khác
Viết bài tham gia Hội thảo KH "Đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên" (16-01-2018)
Đăng ký đề xuất nhiệm vụ KHCN năm 2019 của Tỉnh Thừa Thiên Huế (16-01-2018)
Thông báo số 2 về tổ chức Hội nghị "Giải pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu Khoa học tại Trường Đại học Nha Trang" (11-01-2018)
Thông báo tổ chức Hội nghị "Giải pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu Khoa học tại Trường Đại học Nha Trang" (18-12-2017)
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN CÁ NHÂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI THUỘC CHƯƠNG TRÌNH KHCN CẤP BỘ NĂM 2017 (02-11-2017)
Thông báo mời viết bài và tham dự Hội nghị Quốc tế về Cơ khí Nông nghiệp và Kỹ thuật Hệ thống Sinh học (20-09-2017)
Thông báo viết bài tham gia Hội thảo Quốc tế: "Nghiên cứu KH phục vụ công tác đào tạo" (20-09-2017)
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN CÁ NHÂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KHCN CẤP BỘ NĂM 2018 (18-09-2017)
Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án tỉnh Sóc Trăng năm 2018 (14-09-2017)
Thông báo viết bài tham luận cho Hội thảo KHCN tỉnh Lâm Đồng (29-03-2017)
 
12345