Thông báo

VIẾT BÀI THAM GIA HỘI THẢO KH "ĐÀO TẠO KỸ NĂNG MỀM CHO SINH VIÊN"
(Được đăng bởi: KH CN Ngày đăng:(16-01-2018))

         Ngày 28 tháng 12 năm 2017, Trường Đại học Khánh Hòa đã có thông báo số 840/TB-ĐHKH về việc mời viết bài tham gia hội thảo khoa học "Đào tạo kỹ năm mềm cho sinh viên".
         Nội dung của hội thảo bao gồm:
             - Đánh giá thực trạng, nội dung, chương trình đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên ở các trường đại học, cao đẳng.
             - Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên, giúp phát huy kiến thức, kỹ năng, năng lực và kiến thức chuyên môn đã được đào tạo, giúp sinh viên dễ tìm được việc làm theo đúng chuyên ngành được đào tạo.
             - Vai trò của doanh nghiệp, cơ quan tuyển dụng trong việc định hướng đào tạo và phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên.
             - Kinh nghiệm của các cựu sinh viên trong việc phát triển kỹ năng mềm và phát huy năng lực, kiến thức chuyên môn được đào tạo.
             - Phát triển mạng lưới, hệ thống kết nối giữa sinh viên và cựu sinh viên.
        Chi tiết về thể lệ và các quy định cho bài viết xin tham khảo thông báo Số 840/TB-ĐHKH đính kèm.
        Thời hạn để đăng ký tham dự hội thảo: Đến ngày 20/3/2018
        Thời hạn để gửi bài tham dự hội thảo: Đến ngày 3/4/2018

        Đơn đăng ký và bào tham dự hội thảo xin gửi về phòng KHCN hoặc theo địa chỉ email: khcn@ntu.edu.vn

File đính kèm
Thông báo số 840/TB-ĐHKH
Mẫu đăng ký tham dự
Thông báo khác
Thông báo đề xuất nhiệm vụ KHCN lĩnh vực khai thác, chế biến khoáng sản (04-12-2018)
Thông báo Chương trình tài trợ NCCB trong Khoa học tự nhiên và kỹ thuật năm 2019 của Quỹ NAFOSTED – đợt 1 (04-12-2018)
HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM - ĐÀI LOAN LẦN THỨ 4 VỀ CÔNG NGHỆ NUÔI BIỂN TIÊN TIẾN (28-11-2018)
Thông báo tuyển chọn chủ trì thực hiện đề tài KH&CN năm 2018 tỉnh Khánh Hòa (26-11-2018)
Tài liệu hướng dẫn kê khai các hoạt động KHCN trên Website (29-10-2018)
Thông báo tuyển chọn chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN thuộc lĩnh vực hóa học, KH sự sống, KH trái đất, KH biển (25-10-2018)
Thông báo tuyển chọn chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN thuộc lĩnh vực tài nguyên môi trường biển, hải đảo (23-10-2018)
Khóa học "Cách viết đề xuất nghiên cứu khoa học" năm 2019 tại Philippines (11-10-2018)
Thông báo về cuộc thi sáng chế năm 2018 (04-10-2018)
Đề xuất chương trình KHCN cấp bộ năm 2019 (03-10-2018)
 
12345678