Thông báo

VIẾT BÀI THAM GIA HỘI THẢO KH "ĐÀO TẠO KỸ NĂNG MỀM CHO SINH VIÊN"
(Được đăng bởi: KH CN Ngày đăng:(16-01-2018))

         Ngày 28 tháng 12 năm 2017, Trường Đại học Khánh Hòa đã có thông báo số 840/TB-ĐHKH về việc mời viết bài tham gia hội thảo khoa học "Đào tạo kỹ năm mềm cho sinh viên".
         Nội dung của hội thảo bao gồm:
             - Đánh giá thực trạng, nội dung, chương trình đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên ở các trường đại học, cao đẳng.
             - Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên, giúp phát huy kiến thức, kỹ năng, năng lực và kiến thức chuyên môn đã được đào tạo, giúp sinh viên dễ tìm được việc làm theo đúng chuyên ngành được đào tạo.
             - Vai trò của doanh nghiệp, cơ quan tuyển dụng trong việc định hướng đào tạo và phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên.
             - Kinh nghiệm của các cựu sinh viên trong việc phát triển kỹ năng mềm và phát huy năng lực, kiến thức chuyên môn được đào tạo.
             - Phát triển mạng lưới, hệ thống kết nối giữa sinh viên và cựu sinh viên.
        Chi tiết về thể lệ và các quy định cho bài viết xin tham khảo thông báo Số 840/TB-ĐHKH đính kèm.
        Thời hạn để đăng ký tham dự hội thảo: Đến ngày 20/3/2018
        Thời hạn để gửi bài tham dự hội thảo: Đến ngày 3/4/2018

        Đơn đăng ký và bào tham dự hội thảo xin gửi về phòng KHCN hoặc theo địa chỉ email: khcn@ntu.edu.vn

File đính kèm
Thông báo số 840/TB-ĐHKH
Mẫu đăng ký tham dự
Thông báo khác
Thông báo đề xuất đặt hàng Nhiệm vụ KHCN Tỉnh Kiên Giang năm 2020 (18-03-2019)
Thông báo đề xuất nhiệm vụ KHCN tỉnh Quảng Ninh năm 2020 (18-03-2019)
HỘI THẢO KHOA HỌC KỈ NIỆM 60 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG ĐH NHA TRANG (12-03-2019)
Thông báo đề xuất nhiệm vụ KHCN tỉnh Gia Lai năm 2020 (08-03-2019)
Thông báo đề xuất dự án KHCN thuộc chương trình Nông thôn miền núi năm 2020 (05-03-2019)
Thư mời viết bài HT Quốc tế "Khởi nghiệp và Sáng tạo - Cơ hội và thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam" (27-02-2019)
Thông báo chương trình giao lưu nhà KH trẻ Việt Nam - Trung Quốc (27-02-2019)
Thông báo Đề xuất nhiệm vụ KH&CN tỉnh Phú Yên năm 2020 (25-02-2019)
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KHCN TỈNH BÌNH THUẬN NĂM 2019 (21-02-2019)
Thư mời viết bài hội thảo KH quốc gia "Xác định và phát triển các ngành kinh tế có lợi thế trong bối cảnh tự do hóa thương mại" (28-01-2019)
 
123456789