Thông báo

VIẾT BÀI THAM GIA HỘI THẢO KH "ĐÀO TẠO KỸ NĂNG MỀM CHO SINH VIÊN"
(Được đăng bởi: KH CN Ngày đăng:(16-01-2018))

         Ngày 28 tháng 12 năm 2017, Trường Đại học Khánh Hòa đã có thông báo số 840/TB-ĐHKH về việc mời viết bài tham gia hội thảo khoa học "Đào tạo kỹ năm mềm cho sinh viên".
         Nội dung của hội thảo bao gồm:
             - Đánh giá thực trạng, nội dung, chương trình đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên ở các trường đại học, cao đẳng.
             - Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên, giúp phát huy kiến thức, kỹ năng, năng lực và kiến thức chuyên môn đã được đào tạo, giúp sinh viên dễ tìm được việc làm theo đúng chuyên ngành được đào tạo.
             - Vai trò của doanh nghiệp, cơ quan tuyển dụng trong việc định hướng đào tạo và phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên.
             - Kinh nghiệm của các cựu sinh viên trong việc phát triển kỹ năng mềm và phát huy năng lực, kiến thức chuyên môn được đào tạo.
             - Phát triển mạng lưới, hệ thống kết nối giữa sinh viên và cựu sinh viên.
        Chi tiết về thể lệ và các quy định cho bài viết xin tham khảo thông báo Số 840/TB-ĐHKH đính kèm.
        Thời hạn để đăng ký tham dự hội thảo: Đến ngày 20/3/2018
        Thời hạn để gửi bài tham dự hội thảo: Đến ngày 3/4/2018

        Đơn đăng ký và bào tham dự hội thảo xin gửi về phòng KHCN hoặc theo địa chỉ email: khcn@ntu.edu.vn

File đính kèm
Thông báo số 840/TB-ĐHKH
Mẫu đăng ký tham dự
Thông báo khác
Viết bài tham gia Hội thảo KH "Đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên" (16-01-2018)
Đăng ký đề xuất nhiệm vụ KHCN năm 2019 của Tỉnh Thừa Thiên Huế (16-01-2018)
Thông báo số 2 về tổ chức Hội nghị "Giải pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu Khoa học tại Trường Đại học Nha Trang" (11-01-2018)
Thông báo tổ chức Hội nghị "Giải pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu Khoa học tại Trường Đại học Nha Trang" (18-12-2017)
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN CÁ NHÂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI THUỘC CHƯƠNG TRÌNH KHCN CẤP BỘ NĂM 2017 (02-11-2017)
Thông báo mời viết bài và tham dự Hội nghị Quốc tế về Cơ khí Nông nghiệp và Kỹ thuật Hệ thống Sinh học (20-09-2017)
Thông báo viết bài tham gia Hội thảo Quốc tế: "Nghiên cứu KH phục vụ công tác đào tạo" (20-09-2017)
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN CÁ NHÂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KHCN CẤP BỘ NĂM 2018 (18-09-2017)
Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án tỉnh Sóc Trăng năm 2018 (14-09-2017)
Thông báo viết bài tham luận cho Hội thảo KHCN tỉnh Lâm Đồng (29-03-2017)
 
12345