Thông báo

VIẾT BÀI THAM GIA HỘI THẢO KH "ĐÀO TẠO KỸ NĂNG MỀM CHO SINH VIÊN"
(Được đăng bởi: KH CN Ngày đăng:(16-01-2018))

         Ngày 28 tháng 12 năm 2017, Trường Đại học Khánh Hòa đã có thông báo số 840/TB-ĐHKH về việc mời viết bài tham gia hội thảo khoa học "Đào tạo kỹ năm mềm cho sinh viên".
         Nội dung của hội thảo bao gồm:
             - Đánh giá thực trạng, nội dung, chương trình đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên ở các trường đại học, cao đẳng.
             - Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên, giúp phát huy kiến thức, kỹ năng, năng lực và kiến thức chuyên môn đã được đào tạo, giúp sinh viên dễ tìm được việc làm theo đúng chuyên ngành được đào tạo.
             - Vai trò của doanh nghiệp, cơ quan tuyển dụng trong việc định hướng đào tạo và phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên.
             - Kinh nghiệm của các cựu sinh viên trong việc phát triển kỹ năng mềm và phát huy năng lực, kiến thức chuyên môn được đào tạo.
             - Phát triển mạng lưới, hệ thống kết nối giữa sinh viên và cựu sinh viên.
        Chi tiết về thể lệ và các quy định cho bài viết xin tham khảo thông báo Số 840/TB-ĐHKH đính kèm.
        Thời hạn để đăng ký tham dự hội thảo: Đến ngày 20/3/2018
        Thời hạn để gửi bài tham dự hội thảo: Đến ngày 3/4/2018

        Đơn đăng ký và bào tham dự hội thảo xin gửi về phòng KHCN hoặc theo địa chỉ email: khcn@ntu.edu.vn

File đính kèm
Thông báo số 840/TB-ĐHKH
Mẫu đăng ký tham dự
Thông báo khác
Thông báo viết bài cho Hội thảo quốc tế "The 1st Sriwijaya International Conference on Environmental issues" (23-05-2018)
Thông báo đăng ký tham dự Hội thảo "Giáo dục Đại học - Chuẩn hóa và Hội nhập quốc tế (VEC 2018)" (16-05-2018)
Thư mời tham dự hội nghị KH Sinh học quốc tế lần thứ 7 (IBSC 2018) (13-03-2018)
Thông báo đề xuất nhiệm vụ KH&CN với tỉnh Khánh Hòa năm 2019 (13-03-2018)
Thông báo đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KHCN của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (12-03-2018)
Thông báo đăng ký tham dự Hội thảo iAsT-2018 tổ chức tại trường Đại học Nông Lâm tp HCM (06-03-2018)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ nghiên cứu cơ bản trong Khoa học xã hội và nhân văn tài trợ bắt đầu thực hiện từ năm 2018 đợt II (02-03-2018)
Viết bài tham gia Hội thảo KH "Đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên" (16-01-2018)
Đăng ký đề xuất nhiệm vụ KHCN năm 2019 của Tỉnh Thừa Thiên Huế (16-01-2018)
Thông báo số 2 về tổ chức Hội nghị "Giải pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu Khoa học tại Trường Đại học Nha Trang" (11-01-2018)
 
123456