Thông báo

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI THẢO IAST-2018 TỔ CHỨC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM
(Được đăng bởi: KH CN Ngày đăng:(06-03-2018))

Phòng KHCN xin thông báo về việc đăng ký tham dự Hội thảo iAsT 2018 tổ chức tại trường Đại học Nông lâm TP.HCM.

        Hội thảo iAsT-2018 nhằm mục đích kết hợp các nhà khoa học hàng đầu, các nhà nghiên cứu và các học giả để trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm và kết quả nghiên cứu về mọi mặt của Khoa học, Nông nghiệp, Môi trường và Quản lý Tài nguyên thiên nhiên và hợp tác nghiên cứu khoa học. Nó cũng cung cấp diễn đàn liên ngành hàng đầu cho các nhà nghiên cứu, các học viên và các nhà giáo dục để trình bày và thảo luận về những đổi mới, xu hướng và mối quan tâm gần đây nhất, những thách thức thực tế gặp phải và các giải pháp được thông qua trong lĩnh vực Môi trường và Quản lý tài nguyên thiên nhiên.

        Các chủ đề của Hội thảo iAsT 2018:
            (1) Agriculture, plant and animal sciences
            (2) Climate change, global warming and natural resource management
            (3) Life and Biomedical Sciences
            (4) Physical, Chemical & Mathematical Sciences
            (5) Engineering and technology
            (6) Social Sciences & Humanities
            (7) Library and information science

        Hội thảo iAsT 2018 sẽ diễn ra từ
ngày 13 đến 17 tháng 6 năm 2018 tại tòa nhà P-100, Khu Phương Vỹ, Trường Đại học Nông lâm TP.HCM

        Thời hạn gửi bài viết và phiếu đăng ký tham dự hội thảo như sau:
- Tóm tắt bài viết:     Trước ngày 08/4/2018
                - Bài viết đầy đủ:      Trước ngày 15/5/2018
                - Đăng ký tham dự:  Trước ngày 20/5/2018

        
 Các bài viết tham dự hội thảo xin gửi về địa chỉ email: iAsT2018conference@hcmuaf.edu.vn

         Để biết thêm thông tin chi tiết về Hội thảo, Mẫu phiếu đăng ký, Lệ phí tham dự xin vui lòng tham khảo các tập tin đính kèm.

Tập tin đính kèm:
1. Hội thảo iAsT 2018
2. Mẫu tóm tắt
3. Mẫu bài viết        

Thông báo khác
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KHCN TỈNH BÌNH THUẬN NĂM 2019 (21-02-2019)
Thư mời viết bài hội thảo KH quốc gia "Xác định và phát triển các ngành kinh tế có lợi thế trong bối cảnh tự do hóa thương mại" (28-01-2019)
Thông báo viết bài tham gia hội nghị Khoa học & Công nghệ trẻ Bách khoa 2019 (14-01-2019)
Thông báo viết bài tham gia hội thảo câu lạc bộ KH&CN các trường ĐH Kỹ thuật lần thứ 54 (11-01-2019)
Thông báo Hội nghị KHCN Việt Nam - Nhật Bản (10-01-2019)
Thông báo đăng ký, đặt hàng nhiệm vụ KHCN tỉnh Quảng Ninh (07-01-2019)
Mời viết bài cho Hội thảo quốc tế "Chiến lược quản lý nông nghiệp trong điều kiện biến đổi khí hậu" (18-12-2018)
Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì Đề tài KH tỉnh Khánh Hòa năm 2019 (18-12-2018)
Thông báo đề xuất nhiệm vụ KHCN lĩnh vực khai thác, chế biến khoáng sản (04-12-2018)
Thông báo Chương trình tài trợ NCCB trong Khoa học tự nhiên và kỹ thuật năm 2019 của Quỹ NAFOSTED – đợt 1 (04-12-2018)
 
12345678