Thông báo

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI THẢO IAST-2018 TỔ CHỨC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM
(Được đăng bởi: KH CN Ngày đăng:(06-03-2018))

Phòng KHCN xin thông báo về việc đăng ký tham dự Hội thảo iAsT 2018 tổ chức tại trường Đại học Nông lâm TP.HCM.

        Hội thảo iAsT-2018 nhằm mục đích kết hợp các nhà khoa học hàng đầu, các nhà nghiên cứu và các học giả để trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm và kết quả nghiên cứu về mọi mặt của Khoa học, Nông nghiệp, Môi trường và Quản lý Tài nguyên thiên nhiên và hợp tác nghiên cứu khoa học. Nó cũng cung cấp diễn đàn liên ngành hàng đầu cho các nhà nghiên cứu, các học viên và các nhà giáo dục để trình bày và thảo luận về những đổi mới, xu hướng và mối quan tâm gần đây nhất, những thách thức thực tế gặp phải và các giải pháp được thông qua trong lĩnh vực Môi trường và Quản lý tài nguyên thiên nhiên.

        Các chủ đề của Hội thảo iAsT 2018:
            (1) Agriculture, plant and animal sciences
            (2) Climate change, global warming and natural resource management
            (3) Life and Biomedical Sciences
            (4) Physical, Chemical & Mathematical Sciences
            (5) Engineering and technology
            (6) Social Sciences & Humanities
            (7) Library and information science

        Hội thảo iAsT 2018 sẽ diễn ra từ
ngày 13 đến 17 tháng 6 năm 2018 tại tòa nhà P-100, Khu Phương Vỹ, Trường Đại học Nông lâm TP.HCM

        Thời hạn gửi bài viết và phiếu đăng ký tham dự hội thảo như sau:
- Tóm tắt bài viết:     Trước ngày 08/4/2018
                - Bài viết đầy đủ:      Trước ngày 15/5/2018
                - Đăng ký tham dự:  Trước ngày 20/5/2018

        
 Các bài viết tham dự hội thảo xin gửi về địa chỉ email: iAsT2018conference@hcmuaf.edu.vn

         Để biết thêm thông tin chi tiết về Hội thảo, Mẫu phiếu đăng ký, Lệ phí tham dự xin vui lòng tham khảo các tập tin đính kèm.

Tập tin đính kèm:
1. Hội thảo iAsT 2018
2. Mẫu tóm tắt
3. Mẫu bài viết        

Thông báo khác
Tài liệu hướng dẫn kê khai các hoạt động KHCN trên Website (29-10-2018)
Thông báo tuyển chọn chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN thuộc lĩnh vực hóa học, KH sự sống, KH trái đất, KH biển (25-10-2018)
Thông báo tuyển chọn chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN thuộc lĩnh vực tài nguyên môi trường biển, hải đảo (23-10-2018)
Khóa học "Cách viết đề xuất nghiên cứu khoa học" năm 2019 tại Philippines (11-10-2018)
Thông báo về cuộc thi sáng chế năm 2018 (04-10-2018)
Đề xuất chương trình KHCN cấp bộ năm 2019 (03-10-2018)
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN CÁ NHÂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KHCN CẤP BỘ NĂM 2019 (29-09-2018)
Thông báo viết bài tham luận và đăng ký tham dự diễn đàn "Khoa học Công nghệ phục vụ ứng phó thiên tai tại Việt Nam" (26-09-2018)
Thông báo đề xuất nhiệm vụ KHCN 2019 thuộc Chương trình Phát triển khoa học cơ bản (18-09-2018)
Hội thảo quốc tế Việt Nam- Đài Loan lần thứ 4 về công nghệ nuôi biển tiên tiến. (18-09-2018)
 
1234567