Thông báo

THÔNG BÁO ĐỀ XUẤT, ĐẶT HÀNG NHIỆM VỤ KHCN CỦA TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
(Được đăng bởi: KH CN Ngày đăng:(12-03-2018))

        Phòng KHCN xin thông báo đến toàn thể CBVC trong Trường được biết và đề xuất các nhiệm vụ KH&CN theo hướng dẫn tại thông báo Số 08/TB-SKHCN về việc đề xuất, đặt hàng đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm bổ sung Kế hoạc 2018 và xây dựng Kế hoạch năm 2019 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
        Định hướng các nhiệm vụ phát triển Khoa học và Công nghệ thuộc các ngành, lĩnh vực sau:
                1. Khoa học xã hội và nhân văn
                2. Khoa học và công nghệ biển
                3. Công nghệ thông tin và truyền thông
                4. Công nghiệp và năng lượng
                5. Tài nguyên và môi trường
                6. Nông nghiệp
                7. Giao thông vận tải
                8. Xây dựng
                9. Y - dược
              10. Giáo dục - đào tạo và dạy nghề
              11. Du lịch
              12. Quốc phòng và an ninh

        Chi tiết về thông báo và biểu mẫu phiếu đề xuất xin tham khảo các file đính kèm
        Các đề xuất (bản giấy hoặc file) xin gửi về phòng KHCN hoặc theo địa chỉ email: khcn@ntu.edu.vn trước ngày 27/4/2018 (02 bản in trên giấy có chữ ký của người đề xuất và 1 bản file mềm).

File đính kèm:
1. Thông báo Số 08/TB-SKHCN
2. Biễu mẫu phiếu đề xuất
Thông báo khác
Tài liệu hướng dẫn kê khai các hoạt động KHCN trên Website (29-10-2018)
Thông báo tuyển chọn chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN thuộc lĩnh vực hóa học, KH sự sống, KH trái đất, KH biển (25-10-2018)
Thông báo tuyển chọn chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN thuộc lĩnh vực tài nguyên môi trường biển, hải đảo (23-10-2018)
Khóa học "Cách viết đề xuất nghiên cứu khoa học" năm 2019 tại Philippines (11-10-2018)
Thông báo về cuộc thi sáng chế năm 2018 (04-10-2018)
Đề xuất chương trình KHCN cấp bộ năm 2019 (03-10-2018)
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN CÁ NHÂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KHCN CẤP BỘ NĂM 2019 (29-09-2018)
Thông báo viết bài tham luận và đăng ký tham dự diễn đàn "Khoa học Công nghệ phục vụ ứng phó thiên tai tại Việt Nam" (26-09-2018)
Thông báo đề xuất nhiệm vụ KHCN 2019 thuộc Chương trình Phát triển khoa học cơ bản (18-09-2018)
Hội thảo quốc tế Việt Nam- Đài Loan lần thứ 4 về công nghệ nuôi biển tiên tiến. (18-09-2018)
 
1234567