Thông báo

THÔNG BÁO ĐỀ XUẤT, ĐẶT HÀNG NHIỆM VỤ KHCN CỦA TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
(Được đăng bởi: KH CN Ngày đăng:(12-03-2018))

        Phòng KHCN xin thông báo đến toàn thể CBVC trong Trường được biết và đề xuất các nhiệm vụ KH&CN theo hướng dẫn tại thông báo Số 08/TB-SKHCN về việc đề xuất, đặt hàng đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm bổ sung Kế hoạc 2018 và xây dựng Kế hoạch năm 2019 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
        Định hướng các nhiệm vụ phát triển Khoa học và Công nghệ thuộc các ngành, lĩnh vực sau:
                1. Khoa học xã hội và nhân văn
                2. Khoa học và công nghệ biển
                3. Công nghệ thông tin và truyền thông
                4. Công nghiệp và năng lượng
                5. Tài nguyên và môi trường
                6. Nông nghiệp
                7. Giao thông vận tải
                8. Xây dựng
                9. Y - dược
              10. Giáo dục - đào tạo và dạy nghề
              11. Du lịch
              12. Quốc phòng và an ninh

        Chi tiết về thông báo và biểu mẫu phiếu đề xuất xin tham khảo các file đính kèm
        Các đề xuất (bản giấy hoặc file) xin gửi về phòng KHCN hoặc theo địa chỉ email: khcn@ntu.edu.vn trước ngày 27/4/2018 (02 bản in trên giấy có chữ ký của người đề xuất và 1 bản file mềm).

File đính kèm:
1. Thông báo Số 08/TB-SKHCN
2. Biễu mẫu phiếu đề xuất
Thông báo khác
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KHCN TỈNH BÌNH THUẬN NĂM 2019 (21-02-2019)
Thư mời viết bài hội thảo KH quốc gia "Xác định và phát triển các ngành kinh tế có lợi thế trong bối cảnh tự do hóa thương mại" (28-01-2019)
Thông báo viết bài tham gia hội nghị Khoa học & Công nghệ trẻ Bách khoa 2019 (14-01-2019)
Thông báo viết bài tham gia hội thảo câu lạc bộ KH&CN các trường ĐH Kỹ thuật lần thứ 54 (11-01-2019)
Thông báo Hội nghị KHCN Việt Nam - Nhật Bản (10-01-2019)
Thông báo đăng ký, đặt hàng nhiệm vụ KHCN tỉnh Quảng Ninh (07-01-2019)
Mời viết bài cho Hội thảo quốc tế "Chiến lược quản lý nông nghiệp trong điều kiện biến đổi khí hậu" (18-12-2018)
Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì Đề tài KH tỉnh Khánh Hòa năm 2019 (18-12-2018)
Thông báo đề xuất nhiệm vụ KHCN lĩnh vực khai thác, chế biến khoáng sản (04-12-2018)
Thông báo Chương trình tài trợ NCCB trong Khoa học tự nhiên và kỹ thuật năm 2019 của Quỹ NAFOSTED – đợt 1 (04-12-2018)
 
12345678