Thông báo

THÔNG BÁO ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KH&CN VỚI TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2019
(Được đăng bởi: KH CN Ngày đăng:(13-03-2018))

          Phòng KHCN xin thông báo đến toàn thể CBVC trong Trường được biết và đề xuất các nhiệm vụ KH&CN theo hướng dẫn tại Thông báo Số 216/SKHCN-KHTC của Sở KH&CN tỉnh Khánh Hòa về việc hướng dẫn đăng ký nhiệm vụ KH&CN năm 2019.
          Xin lưu ý các đơn vị thời gian nhận đăng kí, đề xuất nhiệm vụ KHCN:
          - Đối với các Đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh xin gửi về phòng KHCN trước ngày 25/4/2018 (02 bản in trên giấy có chữ ký của người đề xuất và file mềm về địa chỉ email của Phòng KHCN: khcn@ntu.edu.vn).
          - Đối với các Đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở xin gửi về phòng KHCN trước ngày 04/5/2018  (02 bản in trên giấy có chữ ký của người đề xuất và file mềm về địa chỉ email của Phòng KHCN: khcn@ntu.edu.vn) .
          - Đối với các Dự án sử dụng vốn đầu tư phát triển cho KHCN xin gửi về phòng KHCN trước ngày 08/5/2018  (02 bản in trên giấy có chữ ký của người đề xuất và file mềm về địa chỉ email của Phòng KHCN: khcn@ntu.edu.vn).
        Chi tiết về thông báo và biểu mẫu phiếu đề xuất xin tham khảo các file đính kèm.
       
Tài liệu đính kèm:
1. Thông báo Số 216/SKHCN-KHTC kèm Phụ lục 1
2. Mẫu 1 - Phiếu đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh
3. Mẫu 2 - Phiếu đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh (dùng cho đề tài KH&CN hoặc đề án KH)
4. Mẫu 3 - Phiếu đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh (dùng cho dự án SXTN)
5. Mẫu 4 - Phiếu đề xuất đề tài cấp cơ sở
6. Mẫu 5 - Tổng hợp danh mục đề xuất đề tài cấp cơ sở
Thông báo khác
Thông báo đề xuất nhiệm vụ KHCN 2019 thuộc Chương trình Phát triển khoa học cơ bản (18-09-2018)
Hội thảo quốc tế Việt Nam- Đài Loan lần thứ 4 về công nghệ nuôi biển tiên tiến. (18-09-2018)
Thông báo viết bài tham dự HTKH các trường ĐH Kỹ thuật lần thứ 35 (05-09-2018)
Thông báo mời viết bài cho Hội thảo Quốc gia tổ chức tại Đại học Kiên Giang (05-09-2018)
Thông báo đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KH tỉnh Kiên Giang (05-09-2018)
Thông báo viết bài cho Hội thảo quốc tế "The 1st Sriwijaya International Conference on Environmental issues" (23-05-2018)
Thông báo đăng ký tham dự Hội thảo "Giáo dục Đại học - Chuẩn hóa và Hội nhập quốc tế (VEC 2018)" (16-05-2018)
Thư mời tham dự hội nghị KH Sinh học quốc tế lần thứ 7 (IBSC 2018) (13-03-2018)
Thông báo đề xuất nhiệm vụ KH&CN với tỉnh Khánh Hòa năm 2019 (13-03-2018)
Thông báo đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KHCN của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (12-03-2018)
 
123456