Thông báo

THÔNG BÁO ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KH&CN VỚI TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2019
(Được đăng bởi: KH CN Ngày đăng:(13-03-2018))

          Phòng KHCN xin thông báo đến toàn thể CBVC trong Trường được biết và đề xuất các nhiệm vụ KH&CN theo hướng dẫn tại Thông báo Số 216/SKHCN-KHTC của Sở KH&CN tỉnh Khánh Hòa về việc hướng dẫn đăng ký nhiệm vụ KH&CN năm 2019.
          Xin lưu ý các đơn vị thời gian nhận đăng kí, đề xuất nhiệm vụ KHCN:
          - Đối với các Đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh xin gửi về phòng KHCN trước ngày 25/4/2018 (02 bản in trên giấy có chữ ký của người đề xuất và file mềm về địa chỉ email của Phòng KHCN: khcn@ntu.edu.vn).
          - Đối với các Đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở xin gửi về phòng KHCN trước ngày 04/5/2018  (02 bản in trên giấy có chữ ký của người đề xuất và file mềm về địa chỉ email của Phòng KHCN: khcn@ntu.edu.vn) .
          - Đối với các Dự án sử dụng vốn đầu tư phát triển cho KHCN xin gửi về phòng KHCN trước ngày 08/5/2018  (02 bản in trên giấy có chữ ký của người đề xuất và file mềm về địa chỉ email của Phòng KHCN: khcn@ntu.edu.vn).
        Chi tiết về thông báo và biểu mẫu phiếu đề xuất xin tham khảo các file đính kèm.
       
Tài liệu đính kèm:
1. Thông báo Số 216/SKHCN-KHTC kèm Phụ lục 1
2. Mẫu 1 - Phiếu đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh
3. Mẫu 2 - Phiếu đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh (dùng cho đề tài KH&CN hoặc đề án KH)
4. Mẫu 3 - Phiếu đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh (dùng cho dự án SXTN)
5. Mẫu 4 - Phiếu đề xuất đề tài cấp cơ sở
6. Mẫu 5 - Tổng hợp danh mục đề xuất đề tài cấp cơ sở
Thông báo khác
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KHCN TỈNH BÌNH THUẬN NĂM 2019 (21-02-2019)
Thư mời viết bài hội thảo KH quốc gia "Xác định và phát triển các ngành kinh tế có lợi thế trong bối cảnh tự do hóa thương mại" (28-01-2019)
Thông báo viết bài tham gia hội nghị Khoa học & Công nghệ trẻ Bách khoa 2019 (14-01-2019)
Thông báo viết bài tham gia hội thảo câu lạc bộ KH&CN các trường ĐH Kỹ thuật lần thứ 54 (11-01-2019)
Thông báo Hội nghị KHCN Việt Nam - Nhật Bản (10-01-2019)
Thông báo đăng ký, đặt hàng nhiệm vụ KHCN tỉnh Quảng Ninh (07-01-2019)
Mời viết bài cho Hội thảo quốc tế "Chiến lược quản lý nông nghiệp trong điều kiện biến đổi khí hậu" (18-12-2018)
Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì Đề tài KH tỉnh Khánh Hòa năm 2019 (18-12-2018)
Thông báo đề xuất nhiệm vụ KHCN lĩnh vực khai thác, chế biến khoáng sản (04-12-2018)
Thông báo Chương trình tài trợ NCCB trong Khoa học tự nhiên và kỹ thuật năm 2019 của Quỹ NAFOSTED – đợt 1 (04-12-2018)
 
12345678