Thông báo

THÔNG BÁO ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KH&CN VỚI TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2019
(Được đăng bởi: KH CN Ngày đăng:(13-03-2018))

          Phòng KHCN xin thông báo đến toàn thể CBVC trong Trường được biết và đề xuất các nhiệm vụ KH&CN theo hướng dẫn tại Thông báo Số 216/SKHCN-KHTC của Sở KH&CN tỉnh Khánh Hòa về việc hướng dẫn đăng ký nhiệm vụ KH&CN năm 2019.
          Xin lưu ý các đơn vị thời gian nhận đăng kí, đề xuất nhiệm vụ KHCN:
          - Đối với các Đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh xin gửi về phòng KHCN trước ngày 25/4/2018 (02 bản in trên giấy có chữ ký của người đề xuất và file mềm về địa chỉ email của Phòng KHCN: khcn@ntu.edu.vn).
          - Đối với các Đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở xin gửi về phòng KHCN trước ngày 04/5/2018  (02 bản in trên giấy có chữ ký của người đề xuất và file mềm về địa chỉ email của Phòng KHCN: khcn@ntu.edu.vn) .
          - Đối với các Dự án sử dụng vốn đầu tư phát triển cho KHCN xin gửi về phòng KHCN trước ngày 08/5/2018  (02 bản in trên giấy có chữ ký của người đề xuất và file mềm về địa chỉ email của Phòng KHCN: khcn@ntu.edu.vn).
        Chi tiết về thông báo và biểu mẫu phiếu đề xuất xin tham khảo các file đính kèm.
       
Tài liệu đính kèm:
1. Thông báo Số 216/SKHCN-KHTC kèm Phụ lục 1
2. Mẫu 1 - Phiếu đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh
3. Mẫu 2 - Phiếu đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh (dùng cho đề tài KH&CN hoặc đề án KH)
4. Mẫu 3 - Phiếu đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh (dùng cho dự án SXTN)
5. Mẫu 4 - Phiếu đề xuất đề tài cấp cơ sở
6. Mẫu 5 - Tổng hợp danh mục đề xuất đề tài cấp cơ sở
Thông báo khác
Thư mời tham dự hội nghị KH Sinh học quốc tế lần thứ 7 (IBSC 2018) (13-03-2018)
Thông báo đề xuất nhiệm vụ KH&CN với tỉnh Khánh Hòa năm 2019 (13-03-2018)
Thông báo đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KHCN của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (12-03-2018)
Thông báo đăng ký tham dự Hội thảo iAsT-2018 tổ chức tại trường Đại học Nông Lâm tp HCM (06-03-2018)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ nghiên cứu cơ bản trong Khoa học xã hội và nhân văn tài trợ bắt đầu thực hiện từ năm 2018 đợt II (02-03-2018)
Viết bài tham gia Hội thảo KH "Đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên" (16-01-2018)
Đăng ký đề xuất nhiệm vụ KHCN năm 2019 của Tỉnh Thừa Thiên Huế (16-01-2018)
Thông báo số 2 về tổ chức Hội nghị "Giải pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu Khoa học tại Trường Đại học Nha Trang" (11-01-2018)
Thông báo tổ chức Hội nghị "Giải pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu Khoa học tại Trường Đại học Nha Trang" (18-12-2017)
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN CÁ NHÂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI THUỘC CHƯƠNG TRÌNH KHCN CẤP BỘ NĂM 2017 (02-11-2017)
 
123456