Thông báo

THÔNG BÁO ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KH&CN VỚI TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2019
(Được đăng bởi: KH CN Ngày đăng:(13-03-2018))

          Phòng KHCN xin thông báo đến toàn thể CBVC trong Trường được biết và đề xuất các nhiệm vụ KH&CN theo hướng dẫn tại Thông báo Số 216/SKHCN-KHTC của Sở KH&CN tỉnh Khánh Hòa về việc hướng dẫn đăng ký nhiệm vụ KH&CN năm 2019.
          Xin lưu ý các đơn vị thời gian nhận đăng kí, đề xuất nhiệm vụ KHCN:
          - Đối với các Đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh xin gửi về phòng KHCN trước ngày 25/4/2018 (02 bản in trên giấy có chữ ký của người đề xuất và file mềm về địa chỉ email của Phòng KHCN: khcn@ntu.edu.vn).
          - Đối với các Đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở xin gửi về phòng KHCN trước ngày 04/5/2018  (02 bản in trên giấy có chữ ký của người đề xuất và file mềm về địa chỉ email của Phòng KHCN: khcn@ntu.edu.vn) .
          - Đối với các Dự án sử dụng vốn đầu tư phát triển cho KHCN xin gửi về phòng KHCN trước ngày 08/5/2018  (02 bản in trên giấy có chữ ký của người đề xuất và file mềm về địa chỉ email của Phòng KHCN: khcn@ntu.edu.vn).
        Chi tiết về thông báo và biểu mẫu phiếu đề xuất xin tham khảo các file đính kèm.
       
Tài liệu đính kèm:
1. Thông báo Số 216/SKHCN-KHTC kèm Phụ lục 1
2. Mẫu 1 - Phiếu đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh
3. Mẫu 2 - Phiếu đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh (dùng cho đề tài KH&CN hoặc đề án KH)
4. Mẫu 3 - Phiếu đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh (dùng cho dự án SXTN)
5. Mẫu 4 - Phiếu đề xuất đề tài cấp cơ sở
6. Mẫu 5 - Tổng hợp danh mục đề xuất đề tài cấp cơ sở
Thông báo khác
Tài liệu hướng dẫn kê khai các hoạt động KHCN trên Website (29-10-2018)
Thông báo tuyển chọn chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN thuộc lĩnh vực hóa học, KH sự sống, KH trái đất, KH biển (25-10-2018)
Thông báo tuyển chọn chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN thuộc lĩnh vực tài nguyên môi trường biển, hải đảo (23-10-2018)
Khóa học "Cách viết đề xuất nghiên cứu khoa học" năm 2019 tại Philippines (11-10-2018)
Thông báo về cuộc thi sáng chế năm 2018 (04-10-2018)
Đề xuất chương trình KHCN cấp bộ năm 2019 (03-10-2018)
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN CÁ NHÂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KHCN CẤP BỘ NĂM 2019 (29-09-2018)
Thông báo viết bài tham luận và đăng ký tham dự diễn đàn "Khoa học Công nghệ phục vụ ứng phó thiên tai tại Việt Nam" (26-09-2018)
Thông báo đề xuất nhiệm vụ KHCN 2019 thuộc Chương trình Phát triển khoa học cơ bản (18-09-2018)
Hội thảo quốc tế Việt Nam- Đài Loan lần thứ 4 về công nghệ nuôi biển tiên tiến. (18-09-2018)
 
1234567